piątek, 7 października, 2022

PRACA

Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, skontaktuj się z nami.

Dodając wpis, nie zapomnij wybrać odpowiedniej kategorii.

Asystent ekspozycji w Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku poszukuje pracownika na stanowisko: asystent ekspozycji w Dziale Obsługi Odwiedzających. Podstawowe zadania: • wsparcie organizacyjne w przygotowaniu i obsłudze wydarzeń odbywających się w Muzeum;• udzielanie ...

Opiekun ekspozycji w Muzeum M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie zatrudni opiekuna ekspozycji (na umowę o pracę lub umowę zlecenie). Ramowy zakres zadań: Zakres podstawowych obowiązków obejmuje czynności związane z opieką nad ekspozycją (stałą i czasowymi) oraz wsparcie działań ed...

Specjalista w Dziale Organizacji Wystaw w Muzeum Historii Polski

Muzeum Historii Polski w Warszawie poszukuje pracownika na stanowisko: specjalista w Dziale Organizacji Wystaw. Charakterystyka stanowiska i zakres obowiązków:Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zaangażowana w przygotowanie oraz realizację wyst...

Opiekun ekspozycji na Zamku Królewskim na Wawelu

Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki poszukuje pracownika na stanowisko: opiekun ekspozycji. Zadania: opieka nad ekspozycjami na wzgórzu wawelskim;udzielanie informacji zwiedzającym;utrzymywanie porządku na ekspozycji, która będzie p...

Specjalista ds. promocji i komunikacji w Muzeum M. Skłodowskiej-Curie w Warszawi...

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie poszukuje pracownika na stanowisko: specjalista ds. promocji i komunikacji. Zadania: 1) prowadzenie strony internetowej i profili w mediach społecznościowych, w tym przygotowanie autorskich materiałów do ...

Specjalista ds. programów pomocowych w Muzeum Narodowym w Gdańsku

Muzeum Narodowe w Gdańsku poszukuje pracownika na stanowisko: specjalista ds. programów pomocowych. Zadania: • poszukiwanie, analiza oraz bieżące monitorowanie dostępnych źródeł finansowania z funduszy unijnych, programów i grantów krajowych, regio...

Specjalista w Dziale Organizacji Wystaw w MHP w Warszawie

Muzeum Historii Polski poszukuje pracownika na stanowisko: specjalista w Dziale Organizacji Wystaw. Charakterystyka stanowiska i zakres obowiązków:Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zaangażowana w przygotowanie oraz realizację wystaw czasowych...

Asystent muzealny w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu poszukuje pracowników na stanowisko: asystent muzealny (dwa wolne etaty). Etaty związane z realizacją założeń projektu pn.: Adaptacja budynku „Starego Teatru” na działalność Międzynarodowego Centrum Edu...

Specjalista ds. naukowego opracowywania zbiorów w Muzeum M. Skłodowskiej-Curie w...

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie poszukuje pracownika na stanowisko: specjalista ds. naukowego opracowywania zbiorów. Zadania: prowadzenie prac badawczych i naukowych związanych z zakresem działalności Muzeum;przeprowadzanie analiz, kwer...

Specjalista ds. wydawnictw w Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu...

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu poszukuje pracownika na stanowisko: specjalista ds. wydawnictw. Zadania: • koordynacja procesu powstawania wydawnictw (wszelkie publikacje, książki, ulotki, informatory, afisze);• współpraca z aut...

Specjalista ds. obsługi sekretariatu w Muzeum Narodowym w Warszawie

Muzeum Narodowe w Warszawie poszukuje pracownika na stanowisko: specjalista ds. obsługi sekretariatu. Zadania: • profesjonalne wsparcie organizacyjne i administracyjne Sekretariatu MNW;• monitorowanie ustaleń i realizacji zadań zleconych przez Dyre...

Specjalista w Dziale Edukacyjnym w Muzeum Historii Polski w Warszawie

Muzeum Historii Polski poszukuje pracownika na stanowisko: specjalista w Dziale Edukacyjnym. Zadania: opracowywanie i koordynacja programów edukacyjnych;planowanie harmonogramu i budżetu działań;prowadzenie lekcji muzealnych i warsztatów;współpraca...