sobota, 28 stycznia, 2023

PRACA

Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, skontaktuj się z nami.

Dodając wpis, nie zapomnij wybrać odpowiedniej kategorii.

Archeolog w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym zatrudni archeologa na stanowisko asystent muzealny. Zadania: uczestniczenie w organizacji i prowadzeniu badań archeologicznych oraz innych działań terenowych prowadzonych przez Oddział,uczestniczenie w opra...

Kierownik Działu Zbiorów w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warsza...

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie poszukuje pracownika na stanowisko: kierownik Działu Zbiorów. Zadania: • Zarządzanie zbiorami CSW, w tym w szczególności 😮 zapewnienie właściwej organizacji wewnętrznej magazynów zbiorów;o p...

Redaktor prowadzący w Żydowskim Instytucie Historycznym

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma poszukuje pracownika na stanowisko: redaktor prowadzący (starszy redaktor) w Dziale Wydawniczym. Zadania: • samodzielne prowadzenie projektów wydawniczych, w tym zwłaszcza anglojęzycznych, od e...

Specjalista edukator – przewodnik w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca Ma...

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego z siedzibą w Otrębusach zatrudni pracownika na stanowisko: specjalista edukator – przewodnik. Zadania: oprowadzanie wycieczek na terenie ekspozycji i udzielanie niezbędnych in...

Specjalista w Dziale Wystaw w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zatrudni pracownika na stanowisko: specjalista w Dziale Wystaw. Do głównych zadań będzie należało: przygotowywanie projektów ekspozycji stałych i czasowych oraz ich realizacja,opracowywanie materiałów i te...

Kierownik oddziału Zamek w Janowcu

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym poszukuje pracownika na stanowisko: kierownik oddziału Muzeum w Janowcu. Zadania: bieżąca organizacja pracy oddziału;działalność wystawiennicza, naukowo-badawcza, edukacyjna, kulturalna;opracowywanie kalenda...

Pracownik w Galerii Sztuki PLATON we Wrocławiu

Galeria Sztuki PLATON, jedna z największych komercyjnych galerii sztuki współczesnej we Wrocławiu, poszukuje pracownika. Wymagania: wykształcenie wyższe (historia sztuki, kulturoznawstwo lub kierunki pokrewne),dobra znajomość języka angielskiego, z...

MUZEUM NARODOWE W LUBLINIE POSZUKUJE OSOBY NA STANOWISKO

Asystent muzealny/Adiunkt w Oddziale Muzeum Literackim Filia – Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie Podstawowe obowiązki: nadzór merytoryczny i opieka nad powierzonymi zbiorami, praca nad opracowaniem, rozbudową i poszerzeniem kolekcji  (in...

Specjalista w Dziale Komunikacji w MHP w Warszawie

Muzeum Historii Polski poszukuje pracownika na stanowisko: specjalista w Dziale Komunikacji. Charakterystyka stanowiska: Poszukiwana jest osoba, która odpowiadać będzie za współrealizowanie i kreowanie zadań z zakresu promocji i PR ze szczególnym u...

Główny inwentaryzator w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie poszukuje pracownika na stanowisko: kierownik działu zbiorów i inwentarzy - główny inwentaryzator. Do głównych zadań na ww. stanowisku będzie należało: - kontrola i nadzór nad realizacją o...

Specjalista ds. promocji i marketingu w Muzeum Miasta Łodzi

Muzeum Miasta Łodzi poszukuje pracownika na stanowisko: specjalista ds. promocji i marketingu. Zadania: planowanie, koordynacja i realizacja działań marketingowych i promocyjnych,promowanie działalności Muzeum poprzez wszystkie media, przygotowywan...

Kierownik Działu Komunikacji w Muzeum Sztuki w Łodzi

Muzeum Sztuki w Łodzi poszukuje pracownika na stanowisko: kierownik Działu Komunikacji - rzecznik prasowy. Zadania merytoryczne: opracowywanie i realizowanie strategii komunikacji organizacji;dbałość i spójność działań PR Muzeum z komunikacją z oto...