poniedziałek, 20 maja, 2024

Szkolenia

Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, skontaktuj się z nami.

Dodając wpis, nie zapomnij wybrać odpowiedniej kategorii.

Międzynarodowe Forum „Bezpieczne zbiory – bezpieczne dziedzictwo” w Międzynarodowym Centrum Kultury

MCK po raz kolejny jest współorganizatorem międzynarodowej konferencji poświęconej ochronie dziedzictwa w sytuacjach zagrożenia. Tegoroczna edycja odbywa się w dniach 26-28 września w Krakowie pod hasłem „Bezpieczne zbiory – bezpieczne dziedzictwo. Muzea, biblioteki, archiwa w oblicz...

Bezpłatne szkolenie w Rzeszowskim Inkubatorze Kultury

Działający w Estradzie Rzeszowskiej RIK zaprasza 3 marca na szkolenie w swojej siedzibie przy ul. Jagiellońskiej z zakresu komunikacji i autoprezentacji prowadzone przez trenera biznesu – Beatę Kapcewicz. Rzeszowski Inkubator Kultury zainicjowany 10 lat temu podczas festiwalu Wschód Kultury. Eur...

Fundusze na kulturę

Narodowe Centrum Kultury zaprasza do skorzystania z kursu e-learningowego poświęconego finansowaniu projektów kulturalnych. Kurs skierowany jest głównie do osób, które mają niewielkie doświadczenie w pozyskiwaniu środków, a także tych, które dopiero zamierzają pisać swoje p...

Kultura dostępna dla każdego

W Polsce żyje około 5 milionów osób z różnymi niepełnosprawnościami. Wiele z nich to turyści, a kolejne osoby o specjalnych potrzebach przyjeżdżają do nas zza granicy. W związku z szybko starzejącym się społeczeństwem ta grupa będzie stale rosnąć. Odpowiadając na potrzebę poszerzania wiedzy i umiej...

Jak używać wystawy – szkolenie dla nauczycieli (20.02.23r.)

Wystawy w muzeach bywają trudne w odbiorze. Czasami bywa dużo tekstu, czasami wręcz przeciwnie. Bywa, że kontent jest mocno historyczny, innym razem wydaje się nazbyt infantylny. Jak odwiedzać wystawę z uczniami w różnym wieku, aby nie przesycić młodej publiczności i zachęcić ich do dalszego obcowa...

Dać rzeczy słowo, czyli jak pisać o dziedzictwie

Małopolski Instytut Kultury zaprasza na kurs pisania tekstów interpretacyjnych oparty na metodzie interpretacji dziedzictwa. Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 listopada, a kurs odbędzie się w dniach 5-9 grudnia. Kurs adresowany jest do osób zajmujących się tworzeniem różnego rodzaju tekstów (opi...

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji

Narodowe Centrum Kultury zaprasza na szkolenie poświęcone przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji. Jest ono trzecią częścią cyklu „Zarządzanie zespołem w instytucji kultury”. Szkolenie poprowadzi psycholog Monika Klonowska, która opowie o swoich doświadczeniach w pracy z instytucjami kultury...

Zatrudnianie w sektorze kultury osób z niepełnosprawnościami

Małopolski Instytut Kultury zaprasza do udziału w seminarium poświęconym zatrudnianiu w sektorze kultury osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy seminarium dowiedzą się m.in. jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy, który chce mieć w swoim zespole osoby z niepełnosprawnością, w jaki sposób dos...