poniedziałek, 5 czerwca, 2023

kraj

Rzeszów stara się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029

Przed Rzeszowem inspirujące wyzwanie by stać się w roku 2029 Europejską Stolicą Kultury.Aspirujemy o ten tytuł. Zaczęliśmy opracowanie wniosku aplikacyjnego do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wniosek ma powstać d...

Stypendia marszałka dla twórców kultury

W Teatrze Muzycznym w Lublinie zostały wręczone stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami Województwa Lubelskiego. Uroczysta gala była okazją do wręczenia stypendiów 236 osobom. Stypendia ...

Przyznano dotacje dla zabytków

Podczas kwietniowej sesji, Radni Miasta Gdańska przyznali 22 dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla zabytków. W środę, 31 maja poświadczenia udzielonych dotacji wręczył Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważone...

Nagroda dla zespołu archeologów Muzeum II Wojny Światowej

30 maja b.r. zespół archeologów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odebrał nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej przyznaną przez Pana Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. W Sali imienia Profesora Lecha Kaczyńskiego w...

Z rękopisu Rudolfa Józefowskiego – muzyka ludowa Sądecczyzny

"Z rękopisu Rudolfa Józefowskiego - muzyka ludowa Sądecczyzny" - to projekt mający na celu przybliżenie szerokiemu gronu odbiorców tradycyjnej kultury muzycznej Sądecczyzny, poprzez spuściznę muzyczną kapeli Józefowskich. Jan Józefowski urodził się 18...

Zakończenie II edycji Festiwalu Kultury Utraconej – podsumowanie

27 maja w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zakończyła się II edycja Festiwalu Kultury Utraconej. W ramach cyklu wydarzeń uczestnicy festiwalu mogli zapoznać się z pracami oraz pamiątkami po Witkacym w ramach wystawy czasowej pn. „Witkacy dzieło utraco...

FESTYN ZIELONOŚWIĄTKOWY W MUZEUM NARODOWYM ROLNICTWA W SZRENIAWIE – fotore...

Zielone Świątki to w tradycyjnej kulturze ludowej pora obrzędów związanych z pożegnaniem wiosny oraz przywitaniem lata i towarzyszących temu obrzędów agrarnych. Było to również święto rolników i pasterzy, stąd parady umajonych zwierząt, wyścigi na pastwi...

Muzeum Twierdzy Toruń jeszcze bardziej dostępne

Muzeum Twierdzy Toruń – oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu – rozszerza swoją ofertę dla odbiorców o audioprzewodniki przygotowane do wystawy stałej. Wykonanie tego projektu było możliwe dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwó...

Ostatnie posty

Popularne kategorie