poniedziałek, 24 czerwca, 2024

W Szreniawie spotkają się konserwatorzy

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaprasza do udziału w X Międzynarodowej Konferencji Konserwatorskiej z cyklu „Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów”, która organizowana jest przy wsparciu Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Spotkanie dotyczące ochrony dóbr kultury chcielibyśmy poświęcić zagadnieniom zgrupowanym w czterech blokach tematycznych:

I. Organizacja i zarządzanie konserwacją w muzeach

II. Zagadnienia konserwatorskie związane z obiektami wykonanymi z materii organicznej i nieorganicznej oraz problematyka konserwatorska obiektów eksponowanych na wolnym powietrzu.

III. Konserwacja obiektów wielkogabarytowych i przewidzianych do uruchamiania: zachowanie, konserwacja i eksploatacja muzealna.

IV. Nowe technologie w służbie konserwacji.

Omawianie powyższych zagadnień rozpoczniemy od wystąpień dotyczących możliwości podniesienia wydajności prac konserwatorskich poprzez stworzenie odpowiednich warunków z zakresu organizacji i zarządzania, specjalistycznych szkoleń i wymiany doświadczeń. W dalszej kolejności poruszona zostanie tematyka konserwacji zabytków wykonanych z materiałów organicznych i nieorganicznych, w którą wpisują się również takie zagadnienia jak: destrukcyjne działanie czasu oraz wpływ stanu technicznego pomieszczeń i warunków klimatycznych na obiekty zabytkowe, a także profilaktyka konserwatorska. Chcielibyśmy skupić się również na problematyce dotyczącej zachowania i konserwacji zbiorów w muzeach typu skansenowskiego, wynikającej z zewnętrznej ekspozycji tychże obiektów. Następnie poruszone zostaną kwestie związane z różnicami pomiędzy ekspozycją statyczną a dynamiczną w odniesieniu do zabytków techniki; omówiona zostanie między innymi ważna kwestia „żywego muzeum”, czy też sprawa przestrzegania zasad konserwatorskich w kontekście przygotowania zabytkowych obiektów techniki do uruchomienia. Konferencję zakończą wystąpienia dotyczące wykorzystania nowoczesnych materiałów i technologii w konserwacji obiektów zabytkowych.

Drugiego dnia Konferencji, tj. 6 października, zaplanowany jest wyjazd studyjny.

W ramach Konferencji przewiduje się publikację zgłoszonych referatów i komunikatów oraz prezentacje środków/materiałów/metod konserwatorskich.


Program:
środa, 5 października 2022

9:00 Jan Maćkowiak, dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Powitanie uczestników i otwarcie konferencji

I. Organizacja i zarządzanie konserwacją w muzeach

9:20 Irena Rodzik, Eugeniusz Panto – Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Konserwacja prewencyjna w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku

9:40 Aleksandra Wróbel – Muzeum Historii Polski w Warszawie

Wyzwania konserwatorskie w nowo powstałych muzeach na przykładzie opieki konserwatorskiej w Muzeum Historii Polski w Warszawie.

10:00 Marcin Wągrodny – Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu

Wobec braku własnej pracowni konserwacji

10:20 Sylwia Bronchard – Polish Saturday School in Navan

„Horse brasses” niezwykłe artefakty kultury ludowej Wysp Brytyjskich
Zagadnienia konserwatorskie, wystawiennicze i ekspozycyjne

10:40 Waldemar Affelt – School of Business and Creative Industries, University of the West of Scotland in Paisley

Rizomatyczność artefaktów muzealnych jako kanwa opowieścizabytkoznawczej

11:00 Dyskusja

11:30 Przerwa


II. Zagadnienia konserwatorskie związane z obiektami wykonanymi z materii organicznej i nieorganicznej oraz problematyka konserwatorska obiektów eksponowanych na wolnym powietrzu

11:50 Maria Rudy – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Odsalanie zabytków kamiennych i ceramicznych. Historia, badania i praktyka

12:10 Zuzanna Jarmulska, Piotr Niemcewicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Problematyka technologiczna i konserwatorska zabytkowych rzeźb gipsowych

12:30 Lesław Cześnik – Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Konserwacja i ekspozycja figury łabędzia – godła Apteki „Pod Łabędziem” w Bydgoszczy

12:50 Wanda Zawistowska – WANDARTE Pracownia Badań i Konserwacji Zabytków w Warszawie

Problematyka konserwatorska obiektów kamiennych o znacznym stopniu zniszczenia /marmur biały, piaskowiec/ w ekspozycji zewnętrznej na przykładzie nagrobka Jeanne Goldfeder z d. Citroen znajdującego się na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie

13:10 Irma Fuks-Rembisz – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Problematyka waluacji ochrony wystroju rzeźbiarskiego i zastępowania kopiami technologicznymi najcenniejszych zabytkowych rzeźb ogrodowych w Muzeum Pałacu Jana III jako elementu ochrony dziedzictwa narodowego

13:30 Lunch

15:00 Diana Jędrysek-Skotnicka – Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Konserwacja Abakanów oraz innych dzieł autorstwa Magdaleny Abakanowicz, ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu – wystawa „Abakanowicz. Totalna”

15:20 Wioletta Brzezińska-Marjanowska – Muzeum Wsi Kieleckiej

Problematyka konserwatorska chorągwi kościelnych ze zbiorów Muzeum Wsi Kieleckiej

15:40 Dorota Jutrzenka-Supryn, Katarzyna Zapolska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jak długo przetrwa świadectwo? Problematyka badań, zakresu ingerencji konserwatorskiej, przechowywania i ekspozycji mundurów żołnierzy z okresu II wojny światowej

16:00 Martyna Żurańska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zagadnienia historyczne, technologiczne i konserwatorskie zabytków ubioru z obecnością skóry z zachowaną okrywą włosową

16:20 Przerwa

16:40 Emilian Prałat – Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie, Paweł Napierała – Muzeum Narodowe w Poznaniu

Prace konserwatorskie dwóch dzieł Leopolda Nowotnego oraz kontekst jego życia i twórczości

17:00 Ryszard Kaźmierczak, Piotr Błędowski, Krzysztof Rybka – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dariusz Subocz – Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie

Liofilizacja i fumigacja dokumentów pochodzących z Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta Krakowa

17:20 Łukasz Stachurski – Muzeum Rzemiosła w Krośnie

Skrzynia Cechu Wielkiego w Krośnie jako przykład ścieżki kryptologicznej. Na marginesie rozważań o problemach konserwacji mechanizmów zamkowych, jako wyrobów rzemiosła kowalskiego.

17:40 Dyskusja

18:00 Przejazd do Hotelu Delicjusz

18:30 Kolacja, spotkanie integracyjne

czwartek, 6 października 2022

9:00 Wyjazd studyjny:

  • Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
  • Gniezno: Katedra Gnieźnieńska, Muzeum Początków Państwa
    Polskiego, Muzeum Archidiecezjalne
  • kolacja w Szreniawie; powrót do hotelu

piątek, 7 października 2022

III. Konserwacja obiektów wielkogabarytowych i przewidzianych do uruchamiania: zachowanie, konserwacja i eksploatacja muzealna

9:00 Sharma Deepakshi – National Rail Museum, New Delhi, India

Revival of EIR-22 „Fairy Queen”: The oldest working steam locomotive of the world

9:30 Marek Kołyszko – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Placówki muzealne w dawnych kościołach oraz inne formy zagospodarowania podobnych obiektów na przykładach z Republiki Irlandii oraz z Polski

9:50 Jan Gałaszek – Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Wizja a dokument. Konserwacja i rekonstrukcja w Muzeum Zamkowym w Pszczynie

10:10 Piotr Sworzeń – Muzeum Śląskie w Katowicach

Problemy konserwacji rekonstrukcji i ekspozycji obiektów fortyfikacji w kolekcji Muzeum Śląskiego

10:30 Katarzyna Pietrzak – Politechnika Poznańska

Dźwigi osobowe z napędem elektrycznym na ziemiach polskich jako obiekty zabytkowe

10:50 Przerwa

11:10 Marta Rymar – Muzeum Rzemiosła w Krośnie

Wybrana problematyka konserwatorska zabezpieczenia i ochrony czynnych mechanizmów zegarów wieżowych pochodzących z Pierwszej Fabryki Zegarów Wieżowych Michała Mięsowicza w Krośnie

11:30 Józef Szczotka – Firma Usług Inwestycyjnych Józef Szczotka

Rewitalizacja gzymsu wieńczącego w kościele pod wezwaniem św. Mateusza w Ogrodzonej z XIX wieku

11:50 Dyskusja

IV. Nowe technologie w służbie konserwacji

12:10 Bartłomiej Chojna – Muzeum Wsi Kieleckiej Park Etnograficzny w Tokarni

Badania wykonane podczas translokacji Dworku Kałamarzyk w Suchedniowie na teren Parku Etnograficznego w Tokarni

12:20 Katarzyna Schaefer-Rychel – Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Promieniowanie jonizujące jako narzędzie badawcze w pracy konserwatora Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

12:40 Karol Żołędziowski – Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

Mikroskopowe badania stereoskopowe w badaniach nad zabytkami archeologicznymi

13:00 Przerwa

13:20 Elżbieta Basiul, Adam Cupa – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zastosowanie kamery hiperspektralnej do nieinwazyjnych badań etnograficznych obiektów zabytkowych

13:30 Renata Czech-Błońska, Siuda Rafał – Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Szkliwo arsenowe – problemy konserwatorskie i wystawiennicze rzadkich zabytków archeologicznych

13:50 Ewelina Miśta-Jakubowska, Aneta Gójska – Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku

Konserwacja plazmowa metalowych artefaktów archeologicznych przy zastosowaniu impulsowego rozpylania magnetronowego

14:00 Karolina Tomkowiak, Bartłomiej Mazela – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wybrane właściwości powłok nanocelulozowych jako potencjalny środek do konserwacji materiałów lignocelulozowych o wartości historycznej

14:10 Magdalena Zborowska – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opracowanie metod przechowywania i oceny stopnia degradacji dla organicznych artefaktów archeologicznych (StAr) – projekt JPI-CH

14:30 Dyskusja

14:50 Jan Maćkowiak – Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Podsumowanie i zakończenie konferencji

15:10 Lunch

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Pod naszym patronatem

KAPELE I MUZYKANCI – CO W POLSKI...

ZAPRASZAMY na wystawę unikalnej kolekcji polskiej rzeźby ludowej. Muzyka towar...

Małopolski Piknik Archeologiczny

Małopolski Piknik Archeologiczny to cykliczna impreza plenerowa organizowana pr...

Biblioteka w muzeum (i nie tylko)

Moduł biblioteczny w systemie Muzeo jest dedykowany do zarządzania zbiorami ksi...

Aurora w mroku

Aurora w mroku to pierwsza z serii powieści o Aurorze Scalv...

MŁODE ZAKOPANE

Przegląd zakopiańskiej sztuki współczesnej, pierwsza edycja 2024. Wernisaż -...