czwartek, 27 stycznia, 2022

Ada

Posty Autora:

Utracone – odzyskane

5 sierpnia 2020 r. w siedzibie Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy im. Leona Wyczółkowskiego odbyła się uroczystość oficjalnego przekazania właścicielom (w tym Muzeum Okręgowemu oraz Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego) zbiorów i dzieł odzyskanych przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Pol...

Mazowieccy muzealnicy nagrodzeni

Znamy już laureatów XIV edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenie Muzealne – Wierzba”. O tytuł najciekawszej wystawy, najlepszego projektu otwartego, edukacyjnego, najlepszego projektu w kategorii „O Wolną Polskę” oraz najlepszego wydawnictwa 2019 r. ubiegało się łącznie 65 zdarzeń muzealnych z całego...

Mariusz Olczak dyrektorem Archiwum Akt Nowych

9 września Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk powołał Mariusza Olczaka na stanowisko dyrektora Archiwum Akt Nowych. Mariusz Olczak ukończył studia magisterskie na kierunku historia ze specjalizacją archiwalną na Uniwersytecie Wrocławskim. Od blisko 25 lat jest związany zawo...

Muzeum Kinematografii – modernizacja trwa

Łódzkie Muzeum Kinematografii przechodzi gruntowną modernizację. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Siedziba Muzeum Kinematografii czyli Pałac Karola Scheiblera od 1971 roku znajduje się w rejestrze zabytków. Siedzibą muzeum jest od 1 kwietnia 1986 roku, a w 2015 roku został częścią Po...

Wręczono Świętokrzyskie Nagrody Muzealne im. Tadeusza Włoszka

Na dziedzińcu Dworku Laszczyków w Kielcach odbyła się uroczystość wręczenia Świętokrzyskich Nagród Muzealnych im. Tadeusza Włoszka. To pierwsza edycja tej nagrody. Statuetki wręczyli przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś oraz marszałek Andrzej Bętkowski. Nagrodą zostali uhonorowani pra...

Malwina Rozwadowska dyrektorem Narodowego Archiwum Cyfrowego

8 września Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk powołał Malwinę Rozwadowską na stanowisko dyrektora Narodowego Archiwum Cyfrowego. Malwina Rozwadowska ukończyła studia magisterskie na kierunku historia sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz na...