niedziela, 7 sierpnia, 2022

Ada

Posty Autora:

Romowie w Auschwitz – przewodnik dla zwiedzających

Stowarzyszenie Romów w Polsce wydało przewodnik dla odwiedzających Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. To pierwsza tego typu publikacja poświęcona romskim więźniom obozu. W przewodniku „Zagłada europejskich Romów w KL Auschwitz” znajdziemy zarówno genezę i przebieg prześladowań romskich...

Wybrano kandydata na dyrektora Muzeum Podlaskiego

Kandydatem na nowego dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku został Waldemar F. Wilczewski – historyk i doktor nauk humanistycznych. 31 grudnia 2019 roku zakończyła się kadencja poprzedniego dyrektora muzeum – Andrzeja Lechowskiego. Do ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podlaskiego konkursu...

Jeszcze mniejsza ojczyzna – Człowiek, który śpi Georgesa Pereca jako przyk...

I oto znowu gdzieś na zabitej deskami prowincji urodził się Napoleon! Tak się właściwie zaczyna każda M. Piwińska, Złe wychowanie, Gdańsk 2005, s. 5. moja myśl związana z prowincją. Nie można bowiem już chyba mówić o prowincji, nie odnosząc jej do romantycznej spuścizny. Słowo prowincja stało się t...

Interteksty u Różewicza

W jednym ze schyłkowych wierszy Różewicza – Filozofowie – niemieckie interteksty zdecydowanie pełnią ważną rolę i badaczowi literatury nie udaje się tak po prostu ich ominąć, nawet jeśli w danej chwili występuje tylko jako czytelnik. Ale tu jest dopiero początek: nie ominąć tych intertekstów, to ta...