sobota, 10 kwietnia, 2021

praca w muzeach

Specjalista ds. opracowania zbiorów w Muzeum Literatury

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko: Specjalistka / specjalista ds. opracowania zbiorów. Obowiązki: Porządkowanie i opracowanie spuścizn.Prowadzenie prac badawczych w oparciu o zbiory Muzeum Literatur...

Specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych w Muzeum Archeologicznym

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu zatrudni na stanowisko: specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych. Zakres obowiązków: samodzielne stanowisko z różnorodnym zakresem zadań, łączące dwa typy obowiązków: a) zadania administracyjno-biurowe, czyli p...

Referent ds. edukacji w MIM w Krakowie

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie poszukuje osoby na stanowisko: referent ds. edukacji. Zadania to m.in.: opracowanie koncepcji, programów, pisanie scenariuszy, prowadzenie zajęć kulturalnych, warsztatów itp; udział w pokazach popularnonaukowych ...

Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił konkurs na stanowisko: dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. Zadania: organizowanie działalności oraz nadzór nad całokształtem działalności Muzeum; polepszenie wykorzystania potencjału Muzeum ze szcz...

Specjalista ds. administracji w Muzeum Narodowym w Gdańsku

Muzeum Narodowe w Gdańsku zatrudni na stanowisko: specjalista ds. administracji w Oddziale Sztuki Nowoczesnej. Zadania: zabezpieczenie potrzeb materiałowych Oddziału; koordynacja i organizowanie prac, ustalanie grafików prac kwalifikowanych opiekunów ...

Opiekun ekspozycji w Muzeum Narodowym w Gdańsku

Muzeum Narodowe w Gdańsku zatrudni na stanowisko: kwalifikowany opiekun ekspozycji muzealnych. Zadania: obsługa gości zwiedzających ekspozycje; pilnowanie i utrzymywanie porządku na salach ekspozycyjnych; wykonywanie prac pomocniczych związanych z mon...

Pracownik archiwum w Muzeum Azji i Pacyfiku

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka z siedzibą w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko: pracownik archiwum materiałów wizualnych w Dziale Naukowo-Wystawienniczym. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia od kwietnia do grudnia 2021 r.; m...

Dyrektor Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

Zarząd Powiatu Kaliskiego ogłosił konkurs na stanowisko: dyrektor Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Zadania: nadzór i kierownictwo nad całością działalności Muzeum; nadzór nad majątkiem Muzeum, w tym jego zbiorami i ich ewidencjonowaniem; przedsta...

Ostatnie posty

Popularne kategorie