czwartek, 9 grudnia, 2021

praca w muzeach

Specjalista ds. przetwarzania danych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

Muzeum Narodowe we Wrocławiu zatrudni pracownika na stanowisko: specjalista ds. przetwarzania danych. Opis stanowiska: po przeszkoleniu nadzór nad funkcjonowaniem systemu muzealnego do elektronicznej ewidencji i zarządzania zbio...

Lider Zespołu ds. Promocji w Bramie Poznania

Poznańskie Centrum Dziedzictwa (PCD), miejska instytucja kultury (zarządzająca markami: Brama Poznania, Trakt Królewsko-Cesarski, Centrum Szyfrów Enigma, Galeria Śluza oraz Fest Fyrtel) zatrudni w Bramie Poznania pracownika na stanowisku: lider Zespołu d...

Specjalista ds. organizacji wystaw w Muzeum Narodowym w Gdańsku

Muzeum Narodowe w Gdańsku poszukuje pracownika na stanowisko: specjalista ds. organizacji wystaw w Dziale Infrastruktury Muzealnej. Zadania: koordynowanie procesu realizacji projektów wystawienniczych i wydarzeń kulturalnych;czuwanie nad terminowym...

Koordynator wystaw w Muzeum Narodowym w Warszawie

Muzeum Narodowe w Warszawie zatrudni pracownika na stanowisko: koordynator wystaw. Główne zadania:•    przygotowanie harmonogramu i budżetu projektu;•    koordynowanie procesu realizacji projektów wystawienniczych;•    czuwanie nad terminowym przebieg...

Kierownik Działu Projektów w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie zatrudni pracownika na stanowisko: kierownik Działu Projektów. Zadania: kierowanie pracą zespołu Działu Projektów;analiza rynku pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania z dostępnych na rynku funduszy, we...

Dokumentalista w Muzeum Gdańska

Muzeum Gdańska zatrudni pracownika w Dziale Historii na stanowisku: dokumentalista. Główne obowiązki:1. prowadzenie bieżącej kroniki i dokumentowanie wydarzeń odbywających się w Gdańsku;2. gromadzenie i opracowywanie dokumentów życia społecznego i inn...

Asystent muzealny w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu poszukuje pracownika na stanowisko: asystent muzealny w Dziale Archeologicznym. Zadania: pozyskiwanie zbiorów zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym MŚO, w tym udział w archeologicznych badaniach terenowych;nadzór mer...

Specjalista ds. edukacji w Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zatrudni pracownika na stanowisku: specjalista ds. edukacji. Zadania: realizowanie we współpracy z zespołem programu edukacyjno-kulturalnego dla dorosłych w oparciu o zasoby Muzeum (w szczególności wystawę sta...

Ostatnie posty

Popularne kategorie