niedziela, 1 października, 2023

Gdański Archipelag Kultury ma nową dyrektor

Monika Dylewska–Libera obejmie stanowisko dyrektorki Gdańskiego Archipelagu Kultury. Funkcję sprawować będzie przez trzy lata, począwszy od 1 kwietnia 2022.

Kandydatkę wyłoniono w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury.

Komisja konkursowa powołana w związku z ogłoszonym konkursem na kandydata na stanowisko dyrektora GAK obradowała w składzie:

  • Renata Karpińska i Mateusz Adamkowski, przedstawiciele Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
  • Marzena Dramińska i Paweł Kubiak, przedstawiciele komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” GAK,
  • Barbara Frydrych i Mariusz Czepczyński, przedstawicieli Gminy Miasta Gdańska,
  • Ewa Patyk, przedstawicielka Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej
  • Anna Michalak–Pawłowska, przedstawicielka Forum Kraków.

Obradom przewodniczyła Monika Chabior, zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.

W trakcie pierwszego posiedzenia 10 lutego 2022 komisja jednogłośnie dopuściła do drugiego etapu postępowania konkursowego 4 kandydatów – Monikę Dylewską–Liberę, Szymona Wróblewskiego, Jarosława Marka Spychałę oraz Tomasza Hildebrandta. W następnym etapie, po przeprowadzeniu rozmów z wszystkimi kandydatami, stosunkiem głosów 8 „za” i 1 „wstrzymujący się” komisja podjęła decyzję o rekomendowaniu Aleksandrze Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Moniki Dylewskiej–Libery na stanowisko dyrektorki GAK.

W koncepcji funkcjonowania Gdańskiego Archipelagu Kultury na lata 2022-2025 zaproponowanej przez Monikę Dylewską–Liberę, instytucja jawi się jako otwarty dom kultury, miejsce budowania pasji i zainteresowań, kształtowania postaw i kompetencji służących rozwojowi kreatywności i innowacyjności uczestników kultury i kadr zatrudnionych w sektorze kultury. Jednym z przyjętych przez nią celów jest powrócenie w programie domów kultury edukacji od postaw, w zakresie sztuk wizualnych, muzyki, teatru, literatury czy dizajnu, obecności wydarzeń kulturalnych w dzielnicach Gdańska pozbawionych bezpośredniego dostępu do kultury, a także demokratyczne podejście do budowania oferty kulturalnej, poprzez zaangażowanie samych mieszkańców w wybór oferty i jej tworzenie.

Monika Dylewska-Libera jest absolwentką Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. Ukończyła również studia podyplomowe Zarządzanie w kulturze na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2006 do 2020 r. pracowała w Muzeum Narodowym w Krakowie jako koordynatorka projektów i kierownik Działu Edukacji.

Od marca 2020 r. pracuje na stanowisku funkcję Zastępcy Dyrektora Gdańskiego Archipelagu Kultury ds. Merytorycznych. Odpowiada za zarządzanie zespołem merytorycznym, program i budżet wydarzeń GAK, budowanie dostępnej i zielonej instytucji, szkolenie zespołu oraz budowanie nowych kompetencji komunikacyjnych. Jak sama wspomina  „…praca w Gdańskim Archipelagu Kultury jest dla mnie nieustającym wyzwaniem i jednocześnie spełnieniem marzeń o tworzeniu wyjątkowego domu kultury…”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze artykuły autora