poniedziałek, 25 września, 2023

I Kongres Bezpieczeństwa Dziedzictwa: Nowoczesne technologie w służbie ochrony dóbr kultury

Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa, Akademia Marynarki Wojennej i Miasto Gdynia zapraszają do udziału w I Kongresie Bezpieczeństwa Dziedzictwa „Nowoczesne technologie w służbie ochrony dóbr kultury”, który odbędzie się w dniach 31 maja – 2 czerwca 2023 r. w Audytorium Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. 

Celem Kongresu będzie prezentacja w teorii i praktyce możliwości, jakie dają najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne w wielu aspektach szeroko pojętego bezpieczeństwa obiektów materialnego dziedzictwa kultury – od zabezpieczeń technicznych, poprzez laserowe czyszczenie oraz rentgen i tomografię obiektów zabytkowych, po skanowanie 3D obiektów zabytkowych, w tym tych znajdujących się na dnie morskim.

Planowane przedsięwzięcie da wyjątkową możliwość prezentacji zastosowania nowych technologii w sektorze bezpieczeństwa obiektów zabytkowych i zbiorów, w tym prezentację ich możliwości technicznych na stanowiskach rozmieszczonych w miejscu Kongresu i w jego pobliżu oraz wymiany wiedzy, potrzeb i doświadczeń przedstawicieli różnych środowisk i branż obecnych na Kongresie.

Wobec bieżących wydarzeń w Ukrainie, część wystąpień zostanie poświęcona doświadczeniom naszych wschodnich sąsiadów w zakresie skuteczności tradycyjnych zabezpieczeń obiektów zabytkowych i zbiorów, stosowania nowych technologii i weryfikacji założeń planów ochrony zabytków na wypadek zaistnienia konfliktu zbrojnego.

W założeniu Organizatorów planowane wydarzenie ma zbliżyć środowiska, właścicieli i zarządców zabytków, służby oraz instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo dóbr kultury. Umożliwienie bezpośredniego kontaktu, dialogu oraz wymiany spostrzeżeń stron zaangażowanych na tej płaszczyźnie będzie stanowić novum w dyskursie naukowym. Organizatorom zależy, by prowadzonym debatom towarzyszyły praktyczne działania, warsztaty, pokazy oraz prezentacje technik, technologii oraz zastosowań nowych narzędzi wykorzystywanych w ochronie dóbr kultury.

Wśród prezentowanych obszarów tematycznych przedstawianych na Kongresie będą m.in.:

  • bezpieczeństwo dziedzictwa kulturowego w konfliktach zbrojnych i sytuacjach kryzysowych,
  • nowe technologie w bezpieczeństwie i ochronie dóbr kultury,
  • nowe technologie w konserwacji i opiece nad obiektami ruchomymi i nieruchomymi,
  • najnowsze systemy informatyczne wspierające ochronę dóbr kultury,
  • muzea, biblioteki i archiwa jako użytkownicy nowoczesnych narzędzi technologicznych,
  • nowe technologie w międzynarodowym i krajowym prawie ochrony dóbr kultury,
  • wyzwania dla nowych technologii w ochronie dóbr kultury,
  • wirtualne muzea, digitalizacja oraz inne formy wykorzystania nowych technologii w ochronie i upowszechnianiu dóbr kultury,
  • dobre praktyki wykorzystania najnowszych technologii w instytucjach kultury.

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni i Instytut Bezpieczeństwa Dziedzictwa w Krakowie – jako podmioty, które podejmują działania naukowo-badawcze, dydaktyczne i upowszechniające w obszarze ochrony i bezpieczeństwa dziedzictwa kulturowego w sytuacjach kryzysowych i konfliktach zbrojnych – pragną stworzyć na gdyńskiej Uczelni platformę wymiany doświadczeń różnych środowisk działających na rzecz bezpieczeństwa obiektów zabytkowych i zbiorów, które w przyszłości mogłaby posłużyć szerokiemu partnerstwu merytoryczno-instytucjonalnemu w działaniach mających na celu doskonalenie krajowego systemu ochrony dóbr kultury na wypadek zaistnienia szczególnych zagrożeń i szeroko rozumianemu bezpieczeństwu dziedzictwa kultury.

Udział w kongresie

Kongres adresowany jest przede wszystkim do osób związanych zawodowo i naukowo z ochroną i bezpieczeństwem materialnego dziedzictwa kulturowego, właścicieli zarządców oraz posiadaczy i opiekunów zabytków, pracowników instytucji kultury, przedstawicieli służb mundurowych, przedstawicieli środowiska prawniczego, akademickiego, studentów i słuchaczy szkół i uczelni mundurowych, osób zajmujących się zagadnieniami ochrony i bezpieczeństwa obiektów zabytkowych, w tym ochrony przeciwpożarowej i ochrony fizycznej, przedstawicieli agencji ochrony i firm świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej (rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, inspektorzy ochrony przeciwpożarowej), a także osób zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym, ochroną ludności i obroną cywilną.

Przedstawiciele firm i organizacji zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem i ochroną obiektów – w tym zabytkowych – będą mogli nie tylko zapoznać się z nowoczesnymi technologiami oferowanymi przez konkurencję, ale także zaprezentować własną ofertę i poznać światowe trendy w zakresie ochrony obiektów zabytkowych w sytuacji kryzysowych i konfliktów zbrojnych.

Kongres zaplanowany jest jako 3-dniowe wydarzenie hybrydowe.

Koszt uczestnictwa w Kongresie:

1. Uczestnictwo czynne stacjonarne: 350 zł brutto

2. Uczestnictwo czynne on-line: 150 zł brutto

3. Uczestnictwo bierne: 250 zł brutto.

Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać, w terminie podanym poniżej, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.ibd.org.pl.

Formularze zgłoszeniowe:

Opłatę kongresową należy opłacić do dnia 10 maja na podstawie przesłanej elektronicznie faktury.

Cena zawiera poczęstunki kawowe i obiadokolacje dla uczestników oraz materiały konferencyjne.

Organizatorzy nie zapewniają noclegu oraz nie pokrywają kosztów podroży z i do Gdyni.


Organizatorzy planują wydanie monografii wieloautorskiej po zakończeniu Kongresu w wydawnictwie punktowanym oraz zamieszczenia artykułów spełniających wymagania redaktorskie w punktowanym czasopiśmie naukowym.

Językiem konferencji będzie j. polski i j. angielski.

Terminarz kongresu:

a) zgłoszenie czynnego udziału – do 10 kwietnia 2023 r.

b) zgłoszenie biernego udziału – do 10 maja 2023 r.

c) akceptacja przez Organizatorów zgłoszeń czynnych – do 20 kwietnia 2023 r.

d) przesłanie II komunikatu konferencyjnego – do 30 kwietnia 2023 r.

e) nadesłanie tekstu pokonferencyjnego – do 30 września 2023 r.

Wszelkie pytania prosimy kierować do dr Katarzyny Góralczyk tel. +48 795 725 725, mail: kag@ibd.org.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze artykuły autora