środa, 19 czerwca, 2024

Asystent/adiunkt muzealny – historyk w Muzeum Piaseczna (w organizacji)

Muzeum Piaseczna (w organizacji) zatrudni historyka na stanowisku: asystent/adiunkt muzealny

Miejsce pracy: Piaseczno (woj. mazowieckie)

Zakres obowiązków:

– gromadzenie i opracowywanie zbiorów muzealnych,

– tworzenie elektronicznej bazy danych zbiorów muzealnych,

– prowadzenie magazynu zbiorów muzealnych,

– nadzór nad stanem i bezpieczeństwem zbiorów muzealnych,

– rekomendacje w zakresie zakupów zabytków,

– przeprowadzanie kwerend i prowadzenie prac naukowo-badawczych,

– przygotowanie i koordynacja procesu digitalizacji zbiorów,

– praca przy organizacji wystaw stałych,

– przygotowywanie propozycji i scenariuszy wystaw czasowych,

– realizacja wystaw,

– opracowywanie publikacji książkowych i ulotnych, katalogów wystaw, pisanie tekstów

naukowych, popularnonaukowych i informacyjnych,

– przygotowywanie i prowadzenie działalności edukacyjnej,

– oprowadzanie po wystawach stałych i czasowych,

– reprezentowanie muzeum podczas wystąpień na konferencjach naukowych, sympozjach

itp.,

– uczestniczenie w realizowaniu działań zgodnych ze strategią muzeum,

– prowadzenie prac dokumentacyjnych i archiwizacyjnych,

– asystowanie przy przemieszczaniu dzieł, pakowaniu i transporcie.

Wymagania:

– ukończone studia magisterskie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub

jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii,

– 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy muzealnej,

– dobra umiejętność obsługi komputera,

– znajomość programu do opracowywania i ewidencjonowania zbiorów muzealnych,

– doświadczenie w organizacji wystaw stałych i/lub czasowych,

– doświadczenie w zakresie pracy ze zbiorami muzealnymi,

– znajomość języka obcego,

– wysoka etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,

– umiejętność planowania i organizowania pracy własnej, samodzielność oraz

zaangażowanie w przydzielone zadania,

– dokładność, skrupulatność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

– umiejętność pracy w zespole,

– wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

– zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

– możliwość rozwoju zawodowego, uczestniczenie w szkoleniach,

– praca przy ciekawych projektach kulturalnych.

Dodatkowe informacje: https://bip.piaseczno.eu/artykuly/460/muzeum-piaseczna

1. Wymagane dokumenty:

1) CV i list motywacyjny,

– CV zawierające poniższą klauzulę:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum

Piaseczna (w organizacji), plac Piłsudskiego 10, 05-500 Piaseczno dla potrzeb

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,

– CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służące do kontaktowania

się z kandydatem/tką (np. numer telefonu, adres e-mail do korespondencji), wykształcenie,

kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

2) Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie;

3) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp., które

wg kandydata mogą być istotne z punktu widzenia prowadzonego naboru;

4) W przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – kopia dokumentu

potwierdzającego niepełnosprawność.

2. Termin składania dokumentów: do 11.09.2022 na adres e-mail:

dyrektor@muzeum.piaseczno.eu.

3. Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Muzeum Piaseczna (w organizacji)
Muzeum Piaseczna (w organizacji)https://bip.piaseczno.eu/artykuly/460/muzeum-piaseczna
Muzeum Piaseczna (w organizacji) jest samorządową instytucją kultury powołaną przez Gminę Piaseczno (woj. mazowieckie).

Pod naszym patronatem

KAPELE I MUZYKANCI – CO W POLSKI...

ZAPRASZAMY na wystawę unikalnej kolekcji polskiej rzeźby ludowej. Muzyka towar...

Małopolski Piknik Archeologiczny

Małopolski Piknik Archeologiczny to cykliczna impreza plenerowa organizowana pr...

Biblioteka w muzeum (i nie tylko)

Moduł biblioteczny w systemie Muzeo jest dedykowany do zarządzania zbiorami ksi...

Aurora w mroku

Aurora w mroku to pierwsza z serii powieści o Aurorze Scalv...

MŁODE ZAKOPANE

Przegląd zakopiańskiej sztuki współczesnej, pierwsza edycja 2024. Wernisaż -...