poniedziałek, 20 maja, 2024

Specjalista ds. melioracji danych w Muzeum Narodowym w Warszawie

Muzeum Narodowe w Warszawie (w związku z realizacją projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie”) zatrudni pracownika na stanowisko: specjalista ds. melioracji danych. Główne zadania: •   &...

Opiekun ekspozycji muzealnych w NOMUS – Nowe Muzeum Sztuki w Gdańsku

Muzeum Narodowe w Gdańsku zatrudni pracownika w NOMUS - Nowe Muzeum Sztuki na stanowisko: kwalifikowany opiekun ekspozycji muzealnych. Zadania: obsługa gości zwiedzających ekspozycje,pilnowanie i utrzymywanie porządku na salach ekspozycyjnych,wyko...

Specjalista ds. przetwarzania danych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

Muzeum Narodowe we Wrocławiu zatrudni pracownika na stanowisko: specjalista ds. przetwarzania danych. Opis stanowiska: po przeszkoleniu nadzór nad funkcjonowaniem systemu muzealnego do elektronicznej ewidencji i zarządzania zbio...

Lider Zespołu ds. Promocji w Bramie Poznania

Poznańskie Centrum Dziedzictwa (PCD), miejska instytucja kultury (zarządzająca markami: Brama Poznania, Trakt Królewsko-Cesarski, Centrum Szyfrów Enigma, Galeria Śluza oraz Fest Fyrtel) zatrudni w Bramie Poznania pracownika na stanowisku: lider Zespołu d...

Specjalista ds. organizacji wystaw w Muzeum Narodowym w Gdańsku

Muzeum Narodowe w Gdańsku poszukuje pracownika na stanowisko: specjalista ds. organizacji wystaw w Dziale Infrastruktury Muzealnej. Zadania: koordynowanie procesu realizacji projektów wystawienniczych i wydarzeń kulturalnych;czuwanie nad terminowym...

Koordynator wystaw w Muzeum Narodowym w Warszawie

Muzeum Narodowe w Warszawie zatrudni pracownika na stanowisko: koordynator wystaw. Główne zadania:•    przygotowanie harmonogramu i budżetu projektu;•    koordynowanie procesu realizacji projektów wystawienniczych;•    czuwanie nad terminowym przebieg...

Kierownik Działu Projektów w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie zatrudni pracownika na stanowisko: kierownik Działu Projektów. Zadania: kierowanie pracą zespołu Działu Projektów;analiza rynku pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania z dostępnych na rynku funduszy, we...

Dokumentalista w Muzeum Gdańska

Muzeum Gdańska zatrudni pracownika w Dziale Historii na stanowisku: dokumentalista. Główne obowiązki:1. prowadzenie bieżącej kroniki i dokumentowanie wydarzeń odbywających się w Gdańsku;2. gromadzenie i opracowywanie dokumentów życia społecznego i inn...

Ostatnie posty

Popularne kategorie