sobota, 28 stycznia, 2023

Anna

Posty Autora:

Archeolog w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym zatrudni archeologa na stanowisko asystent muzealny. Zadania: uczestniczenie w organizacji i prowadzeniu badań archeologicznych oraz innych działań terenowych prowadzonych przez Oddział,uczestniczenie w opracowywaniu programów badawczych.uczestniczenie...

Kierownik Działu Zbiorów w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warsza...

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie poszukuje pracownika na stanowisko: kierownik Działu Zbiorów. Zadania: • Zarządzanie zbiorami CSW, w tym w szczególności 😮 zapewnienie właściwej organizacji wewnętrznej magazynów zbiorów;o prowadzenie ksiąg inwentarzowych dla własności...

Redaktor prowadzący w Żydowskim Instytucie Historycznym

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma poszukuje pracownika na stanowisko: redaktor prowadzący (starszy redaktor) w Dziale Wydawniczym. Zadania: • samodzielne prowadzenie projektów wydawniczych, w tym zwłaszcza anglojęzycznych, od etapu koncepcji do druku, w tym m.in.: uczestn...

Specjalista edukator – przewodnik w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca Ma...

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego z siedzibą w Otrębusach zatrudni pracownika na stanowisko: specjalista edukator – przewodnik. Zadania: oprowadzanie wycieczek na terenie ekspozycji i udzielanie niezbędnych informacji zwiedzającym (w języku polskim i ang...

Specjalista w Dziale Wystaw w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zatrudni pracownika na stanowisko: specjalista w Dziale Wystaw. Do głównych zadań będzie należało: przygotowywanie projektów ekspozycji stałych i czasowych oraz ich realizacja,opracowywanie materiałów i tekstów do wydawnictw,pozyskiwanie i opracowywa...

Kierownik oddziału Zamek w Janowcu

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym poszukuje pracownika na stanowisko: kierownik oddziału Muzeum w Janowcu. Zadania: bieżąca organizacja pracy oddziału;działalność wystawiennicza, naukowo-badawcza, edukacyjna, kulturalna;opracowywanie kalendarza wydarzeń kulturalnych i nadzór nad ich re...