niedziela, 20 czerwca, 2021

Anna

Posty Autora:

Kierownik Działu Kultury Wsi w Muzeum Wsi Radomskiej

Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej poszukuje osoby na stanowisko: Kierownik Działu Kultury Wsi. Zadania: kierowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy Działu Kultury Wsi,tworzenie i realizacja planu finansowego Działu,sporządzanie sprawozdań związanych z pracą Działu, przygotowywanie wniosków o ...

Pracownik Działu Konserwacji Zbiorów w Muzeum Sztuki w Łodzi

Muzeum Sztuki w Łodzi zatrudni pracownika Działu Konserwacji Zbiorów (przewidywana nazwa stanowiska będzie zależna od posiadanych uprawnień i kwalifikacji, zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi muzealników). Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa na okres próbny, następnie umowa o p...

Specjalista ds. księgowości w Muzeum Narodowym w Gdańsku

Muzeum Narodowe w Gdańsku zatrudni na stanowisko: specjalista ds. księgowości. Zadania: Wystawianie i ewidencja księgowa faktur sprzedaży.Obsługa dokumentacji związanej z delegacjami krajowymi i zagranicznymi.Miesięczne sporządzanie zestawień obrotów i sald oraz uzgadnianie rozrachunków.Obsłu...

Starszy specjalista w dziale prawnym w Muzeum Historii Polski

Muzeum Historii Polski w Warszawie zatrudni na stanowisko: starszy specjalista w dziale prawnym. Zadania: opracowywanie i opiniowanie dokumentów wewnętrznych Muzeum (w szczególności regulaminów, zarządzeń i innych aktów wew.),sporządzanie, opiniowanie i parafowanie umów i innych aktów dokume...

Specjalista ds. finansowych w Muzeum Miasta Łodzi

Muzeum Miasta Łodzi zatrudni na stanowisko: specjalista ds. finansowych. Zadania to m.in.: dekretowanie i księgowanie dokumentów,sporządzanie i terminowe składanie deklaracji i informacji VAT,rozliczanie podróży służbowych,uzgadnianie wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i praw...

Specjalista ds. badań proweniencji zbiorów w Dziale Inwentarzy w MNW

Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza do rekrutacji na stanowisko: specjalista/specjalistka ds. badań proweniencji zbiorów w Dziale Inwentarzy. Zadania: prowadzenie badań nad pochodzeniem zbiorów Muzeum oraz historią jego kolekcji;prowadzenie badań i opracowywanie dokumentacji zbiorów utracony...