środa, 4 października, 2023

Komunikacja w zespole projektowym

Narodowe Centrum Kultury jest organizatorem szkolenia przeznaczonego dla osób zajmujących się prowadzeniem projektów w instytucjach kultury - zarówno na co dzień, jak i dodatkowo. Szkolenie odbędzie się 8 grudnia, w formie 4-godzinnego warsztatu onlin...

Tłumacz PJM w instytucji kultury

Małopolski Instytut Kultury zaprasza na bezpłatny webinar, którego tematem będą kwestie związane z zatrudnianiem tłumaczy polskiego języka migowego. Podczas webinaru jego uczestnicy dowiedzą się, gdzie szukać tłumaczy, kogo i ile osób zatrudnić, jak s...

Cykl webinariów „Cyfryzacja zbiorów archiwalnych”

Narodowe Archiwum Cyfrowe zaprasza do udziału w cyklu 5 specjalistycznych webinarów poświęconych digitalizacji materiałów archiwalnych. Webinaria skierowane są do wszystkich, którzy chcą pogłębić wiedzę na temat cyfryzacji archiwaliów: praco...

Infrastruktura domów kultury – szkolenie on-line

Narodowe Centrum Kultury zaprasza na szkolenie poświęcone pozyskiwaniu środków i finansowaniu działań infrastrukturalnych w ramach programu „Infrastruktura domów kultury”. Adresatem szkolenia są osoby, które: pracują w ośrodkach kultury (podmioty upra...

Poszukiwacze Tatrzańskich Skarbów

Muzeum Tatrzańskie zaprasza na wirtualne szkolenia oraz wykłady pod tytułem „Poszukiwacze Tatrzańskich Skarbów”. Projekt jest realizowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Wykłady skierowane są do miło...

Podstawy konserwacji materiałów archiwalnych

13 października o godz. 17:00 na profilu facebookowym Narodowego Archiwum Cyfrowego odbędzie się webinarium poświęcone zasadom bezpiecznej i poprawnej konserwacji materiałów archiwalnych, a w szczególności materiałów fotograficzn...

Projekty kulturalne online – jak to zrobić? Cykl bezpłatnych webinariów

Pracownia Otwierania Kultury prowadzona przez Centrum Cyfrowe zaprasza na cykl 6 webinariów, na których dowiemy się, jak organizować i prowadzić projekty, wystawy i inne wydarzenia kulturalne w sieci, a także, jak promować online zbio...

Historia mówiona – szkolenie online

Centrum Archiwistyki Społecznej zaprasza na cykl webinariów o historii mówionej organizowany wspólnie z Polskim Towarzystwem Historii Mówionej. Na pierwszym spotkaniu - „Jak nagrywać relacje świadków?” - jego uczestnicy dowiedzą się m.in. jak przygoto...

Ostatnie posty

Popularne kategorie