sobota, 13 lipca, 2024

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Starszy Księgowy

Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie ul. Podzamcze 1, 32-551 Babice ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Starszy Księgowy
Umowa o pracę na czas określony
Wymiar czasu pracy: 1/1

Wymagania niezbędne

 1. Wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne i co najmniej 3 lata stażu pracy zawodowej w księgowości.
 2. Znajomość ustaw o rachunkowości, ustawy o VAT, ustawy o finansach publicznych, ustawy o instytucjach kultury.
 3. Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, Płatnik programów finansowo- księgowych, bankowości internetowej, umiejętność wykorzystania Internetu.
 4. Posiadanie pełnej zdolności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 5. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku st. Księgowej

Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne.
 2. Co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach samorządowych lub budżetowych.
 3. Znajomość prawa w zakresie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont, w jednostkach budżetowych w tym w instytucjach kultury.
 4. Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy, zdolność logicznego i analitycznego myślenia, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa.
 5. Znajomość programów finansowo-księgowych.

Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku starszego księgowego:

 1. Prowadzenie ewidencji księgowej operacji gospodarczych Muzeum Małopolski Zachodniej.
 2. Prowadzenie ewidencji analitycznej kont rozrachunkowych prowadzonych ewidencji księgowych.
 3. Sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie prowadzonych ewidencji księgowych.
 4. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie ksiąg i wszelkich dokumentów księgowych.
 5. Współpraca z Głównym księgowym przy opracowywaniu planów finansowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych i budżetowych
 6. Realizacja operacji budżetowych, obsługa bankowości internetowej
 7. Prowadzenie ewidencji i rozliczanie sprzedaży internetowej oraz płatności on-line.
 8. Wykonywanie innych czynności powierzonych przez Dyrektora, Z-cę Dyrektora i Głównego księgowego Muzeum.

Predyspozycje osobowościowe:

 1. Umiejętność pracy w zespole, sumienność, dokładność, terminowość, dobra organizacja pracy, skuteczność działania
 2. Gotowość do podnoszenia kwalifikacji
 3. Samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań.
 4. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

Zadania okresowe:

 1. Sprawozdawczość.
 2. Udział w komisjach przetargowych.
 3. Bieżąca archiwizacja dokumentów.

Osoby zainteresowane udziałem w naborze powinny złożyć;

 1. List motywacyjny,
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,
 4. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 5. Oświadczenie o niekaraniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, ( w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z krajowego Rejestru Karnego);
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych  )  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 7. W przypadku zamieszczenia na dokumentach aplikacyjnych wizerunku (zdjęcia) Oświadczenia , że wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku, zawartego w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów rekrutacji.
 8. Kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 9. Inne dodatkowe kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.


 Warunki pracy na stanowisku starszy księgowy :

 • Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony ;
 • Praca w warunkach biurowych związana z wykorzystaniem komputera (pow.4h) i innych urządzeń biurowych;
 • Praca w systemie równoważnym
 • Oświetlenie sztuczne i naturalne;
 • Stanowisko objęte naborem znajduje się w Muzeum Pożarnictwa w Alwerni, ul. Korycińskiego 6A,
  32-566 Alwernia, budynek posiada windę.

 Wymagane dokumenty należy składać pocztą lub osobiście w sekretariacie Muzeum w godz. 7.00 do 14.00 do dnia 17.07.2024r. do godz. 12.00 na adres Muzeum Pożarnictwa w Alwerni ul. Korycińskiego 6a, 32-566 Alwernia o z dopiskiem „ Nabór na wolne stanowisko starszy księgowy„.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie .

Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

starszy księgowyPobierz

Klauzula-informacyjna-dot.-przetwarzania-danych-osobowych-Pobierz

kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienPobierz

Oswiadczenie-o-niekaralnosciPobierz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Pod naszym patronatem

Całe piękno świata

Poruszająca opowieść strażnika Metropolitan Museum of Art o sztuce i ...

Małopolski Piknik Archeologiczny

Małopolski Piknik Archeologiczny to cykliczna impreza plenerowa organizowana pr...

KAPELE I MUZYKANCI – CO W POLSKI...

ZAPRASZAMY na wystawę unikalnej kolekcji polskiej rzeźby ludowej. Muzyka towar...

Małopolski Piknik Archeologiczny

Małopolski Piknik Archeologiczny to cykliczna impreza plenerowa organizowana pr...

Biblioteka w muzeum (i nie tylko)

Moduł biblioteczny w systemie Muzeo jest dedykowany do zarządzania zbiorami ksi...