poniedziałek, 27 maja, 2024

Program Partnerstwa dla Kultury

Miasto uruchamia nową formę wsparcia dla lokalnych artystów. Założeniem projektu działającego w oparciu o Mecenat Kulturalny Miasta Szczecin jest nie tylko udzielanie dofinansowania na organizację rozmaitych wydarzeń, ale przede wszystkim stworzenie warunków do współpracy lokalnych artystów i instytucji kultury.

– Intencją Programu Partnerstwa dla Kultury jest wzmocnienie dobrych praktyk współpracy pomiędzy różnymi podmiotami działającymi na polu szczecińskiej kulturymówi Dorota Serwa – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin.Z uwagi na to, że chcemy w ten sposób dążyć do podniesienia efektywności wykorzystywania środków publicznych udzielanych z budżetu Miasta na wspieranie szeroko rozumianej działalności kulturalnej, nieodzownym elementem programu będzie udział w nim miejskich instytucji kultury, polegający na zwiększeniu dostępności ich zasobów: przestrzeni, sprzętu oraz kompetencji.

Istota programu polegać ma na możliwości ubiegania się o finansowe wsparcie na realizację różnorodnych projektów, wydarzeń, inicjatyw o charakterze kulturalnym zgłaszanych przez rozmaite podmioty z możliwością nawiązania współpracy.

Kto może otrzymać dofinansowanie

Podmiotami uprawnionymi do składania zgłoszeń w Programie są osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz podmioty gospodarcze działające w sferze kultury na terenie Gminy Miasto Szczecin. 


Dofinansowanie w ramach Programu mogą otrzymać projekty realizowane w takich obszarach działań z zakresu kultury jak:

– sztuki performatywne,

– sztuki wizualne,

– literatura,

– edukacja,

– kultura pamięci.


Zgodnie z przyjętymi przez Miasto założeniami, dofinansowanie zostanie przyznawane na projekty wzmacniające współpracę kulturalną i wspólne inicjatywy w obszarze kultury realizowane w bieżącym roku kalendarzowym. Ważne jest również to, że wydarzenie musi rozpocząć się po podpisaniu umowy, jednak nie wcześniej niż 1 sierpnia 2024 r.

Kryteria przyznawania środków

Przy ocenie poszczególnych projektów, pod uwagę będą brane m.in. takie kwestie jak: udział partnerów oraz współorganizatorów, świadczący o umiejętności nawiązywania współpracy z innymi podmiotami na szczeblu lokalnym, oryginalność i nieszablonowa forma przedsięwzięcia oraz uwzględnienie możliwości udziału w zadaniu osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Istotne będą również takie czynniki jak zapewnienie zróżnicowanych źródeł finansowania projektu oraz walory promocyjne. Wszystko to złoży się na ocenę merytoryczną wniosku.

Ponadto, pod uwagę będzie brana również tak zwana ocena organizacyjna. Złoży się na nią ocena przygotowania arkusza zgłoszeniowego (w tym spójność i przejrzystość opisu projektu, racjonalność harmonogramu wydarzenia, wiarygodność preliminarza i deklarowanych źródeł finansowania), a także ocena przedstawionego budżetu w relacji między wnioskowanym dofinansowaniem a pozostałymi źródłami finansowania projektu.

Jak ubiegać się o dofinansowanie

By ubiegać się o dofinansowanie należy wypełnić ELEKTRONICZNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin (zakładka Wydział Kultury/Procedury). Nieprzekraczalny termin przesyłania zgłoszeń upływa z dniem 31.05.2024 r.

Minimalna wysokość dofinansowania na realizację jednego zadania wynosi 5 000 zł, z kolei maksymalna – 30 000 zł. Budżet Miasta Szczecin na „Program Partnerstwa dla Kultury” wynosi 200 000 zł.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są m.in. na stronach internetowych Urzędu Miasta: https://eurzad.szczecin.pl/chapter_51078.asp?soid=3FB139BFE3854AFBB7D85E1F8CD5816B.

Centrum Informacji Miasta

Urząd Miasta Szczecin

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Pod naszym patronatem

Ogień. Opowieść o Janis Joplin

Powieść ukazuje burzliwe życie Janis Joplin. W tej wciągającej historii na...

Spotkanie

Bassanti postanawia popełnić samobójstwo. Nie byłoby w tym nic dziwnego, g...

Van Eyck. Zbliżenia

W tej fascynującej książce przyglądamy się z bliska dziełom jednego z ...

Festyn Zielonoświątkowy

Zapraszamy na Festyn Zielonoświątkowy, który odbędzie się 19.05.2024 r. w godzi...

Całe piękno świata

Poruszająca opowieść strażnika Metropolitan Museum of Art o sztuce i życiu. ...