sobota, 15 maja, 2021

Anna

Posty Autora:

Specjalista w Dziale Edukacji w MHP w Warszawie

Muzeum Historii Polski w Warszawie zatrudni osobę na stanowisko: Specjalista w Dziale Edukacji. Charakterystyka stanowiska: osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za przygotowaniekoncepcji i realizację programu szkoleń dla przewodników oraz koncepcję współpracy z przewodnikamizewnętrznymi...

Przewodnik w Muzeum Historii Katowic

Muzeum Historii Katowic zatrudni na stanowisko: przewodnik. Zadania: oprowadzanie zorganizowanych grup zwiedzających oraz osób zwiedzających indywidualnie po wystawach stałych i czasowych w języku polskim i angielskim,koordynacja zwiedzania - przyjmowanie zgłoszeń, sprzedaż biletów osobom i...

Specjalista ds. VAT i podatków w Wielkopolskim Muzeum Niepodległości

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu ogłasza nabór na wolne stanowisko: specjalista ds. VAT i podatków. Zatrudnienie na umowę o pracę na 3/4 etatu. Cele i zadania wykonywane na danym stanowisku to m.in.: Dokonywanie rozliczeń w zakresie podatku VAT, w tym sporządzanie deklaracji...

Specjalista w Dziale Zbiorów w Muzeum Historii Polski w Warszawie

Muzeum Historii Polski w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista w Dziale Zbiorów. Charakterystyka stanowiska: osoba zatrudniona będzie zajmować się szeroko rozumianym pozyskiwaniemobiektów do zbiorów MHP, będzie odpowiedzialna za negocjowanie i podpisywanie umów depozytowych, zakup...

Edukator w Muzeum w Stalowej Woli

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza nabór na stanowisko: edukator muzealny w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego. Zadania: Opracowywanie ofert edukacyjnych do wystaw stałych i czasowych oraz wydarzeń okazjonalnych, opracowywanie pomocy dydaktycznych.Organizacja Działu Eduk...

Główny księgowy w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku poszukuje osoby na stanowisko: główny księgowy. Zadania to m.in.: prowadzenie rachunkowości Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami;wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z...