sobota, 15 maja, 2021

Anna

Posty Autora:

Główny Inwentaryzator Zbiorów w Muzeum Warszawy

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko: Główny Inwentaryzator Zbiorów. Zadania: kontrola i nadzór nad realizacją obowiązujących w Muzeum zasad w zakresie:inwentaryzacji i katalogowania zbiorów, w tym nad programem do ewidencji i zarządzania zbiorami;przechowywania i ruchu wewnętrzne...

Specjalista ds. płacowo-księgowych w MTN w Łodzi

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi zatrudni na stanowisko: specjalista ds. płacowo-księgowych. Zadania to m.in.: sporządzanie listy płac;rozliczanie podatków od wynagrodzeń i prac zleconych. Sporządzanie deklaracji PIT zgodnie z ustawą o PDOF;sporządzanie deklaracji ZUS DRA, raportów...

Specjalista ds. koordynacji wolontariatu w MHP w Warszawie

Muzeum Historii Polski w Warszawie poszukuje pracownika w Dziale Edukacji na stanowisko: specjalista ds. koordynacji wolontariatu. Zadania: opracowanie koncepcji i schematu działania wolontariatu w Muzeum Historii Polski;koordynacja pracy wolontariuszy;kontakty z wolontariuszami;współpraca z ...

Opiekun ekspozycji w Zamku w Pieskowej Skale

Zamek Królewski na Wawelu poszukuje osoby na stanowisko: opiekun ekspozycji w Zamku w Pieskowej Skale. Praca na umowę zlecenie od połowy maja do października 2021 r. Zadania: dozorowanie ekspozycji: Przemiany w Sztuce Europejskiej, Historia Pieskowej Skały, Galeria Malarstwa Angielskiego, wys...

Edukator w Muzeum Architektury we Wrocławiu

Dyrektor Muzeum Architektury we Wrocławiu ogłasza nabór na stanowisko: edukator/edukatorka muzealny/-a (asystent/asystentka w dziale edukacyjnym). Zadania to m.in.: opracowywanie, przygotowywanie i realizacja muzealnej działalności edukacyjnej dla wszystkich grup wiekowych (także w języku obc...

Specjalista ds. koordynacji projektów wystawienniczych w Muzeum Historii Polski

Muzeum Historii Polski w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. koordynacji projektów wystawienniczych. Zadania: koordynowanie działań związanych z przygotowaniem i realizacją wystaw i lub instalacji artystycznych/wystawienniczych oraz działań im towarzyszących; nadzór nad ...