czwartek, 13 czerwca, 2024

Muzeum Historii Kielc

Posty Autora:

Specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń – Montażysta wystaw

Zadania: Dbałość o utrzymanie pełnej sprawności technicznej i właściwą eksploatację sprzętu elektronicznego, audiowizualnego, nagłośnieniowego, biurowego, gospodarczego, narzędzi i urządzeń wykorzystywanych w Muzeum. Sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym i wymianą sprzętu komputerowego....

Asystent/adiunkt muzealny w Muzeum Historii Kielc

Ubiegający się o stanowisko asystenta bądź adiunkta muzealnego w Muzeum Historii Kielc powinien: mieć ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie z historii, historii sztuki, etnografii, etnologii,znać akta prawne związane z działalnością statutową muzeum,umieć korzystać ...

Specjalista ds. projektowania graficznego w Muzeum Historii Kielc

Muzeum Historii Kielc zatrudni pracownika na stanowisko: specjalista ds. projektowania graficznego w Muzeum Historii Kielc. Wymagania: wykształcenie wyższe,doświadczenie w projektowaniu graficznym, projektowaniu multimediów oraz składzie publikacji,znajomość programu InDesign oraz programów g...

Adiunkt w Muzeum Historii Kielc

Muzeum Historii Kielc poszukuje pracownika na stanowisko adiunkta w Dziale Gromadzenia i Dokumentacji. Zakres zadań: ewidencjonowanie i opracowywanie naukowe muzealiów, prowadzenie działalności naukowo-badawczej, prowadzenie działalności wystawienniczej i popularyzowanie zbiorów. Wymagania ni...