środa, 4 października, 2023

Nowi dyrektorzy Narodowego Archiwum Cyfrowego i Archiwum Państwowego w Łodzi

5 października br. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk powołał Piotra Zawilskiego na stanowisko dyrektora Narodowego Archiwum Cyfrowego i Bartosza Góreckiego na stanowisko dyrektora Archiwum Państwowego w Łodzi. Piotr Zawilski uko...

Marek Szymaniak z-cą dyrektora MIIWŚ

1 października dr Marek Szymaniak, dotychczasowy kierownik Działu Naukowo-Edukacyjnego MIIWŚ, obejmie funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych. Do obowiązków zastępcy dyrektora MIIWŚ ds. Naukowych należeć będzie nadzór i koordynacja prac Działu Dokum...

Aleksandra Mierzejewska dyrektorką Muzeum Okręgowego w Toruniu

30 sierpnia prezydent Torunia Michał Zaleski wręczył Aleksandrze Mierzejewskiej nominację na stanowisko dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu na najbliższe trzy lata. Uroczystość odbyła się w Sali Rady Ratusza Staromiejskiego. Aleksandra Mierzejewska t...

Ryszard Skałba nadal dyrektorem MTK

Burmistrz Miasta Kostrzyn powołał na kolejne cztery lata na stanowisko dyrektora Muzeum Twierdzy Kostrzyn dotychczasowego szefa tej placówki, Ryszarda Skałbę. Ryszard Skałba jest dyrektorem MTK od 2011 roku. W tym okresie w muzeum odbyło się wiele wyd...

Tomasz Kosecki dyrektorem Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Nowym dyrektorem Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie został Tomasz Kosecki. Decyzję w tej sprawie podjął Zarząd Województwa Małopolskiego. Podczas spotkania, na którym T. Kosecki odebrał akt powołania na stanowisko dyrektora, marszałek Witold Kozłow...

Dr hab. Karol Polejowski zastępcą prezesa IPN

Dr hab. Karol Polejowski został powołany na stanowisko zastępcy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Decyzję o powołaniu pozytywnie zaopiniowało Kolegium Instytutu. Dr hab. Karol Polejowski jest ...

Zmiany, zmiany – nowy dyrektor w Muzeum II Wojny Światowej

23 lipca dotychczasowy dyrektor Muzeum II WŚ w Gdańsku Karol Nawrocki złożył na ręce ministra Piotra Glińskiego rezygnację w związku z powołaniem na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Z...

Mirosław Zientarzewski nadal dyrektorem Narodowego Muzeum Techniki

Mirosław Zientarzewski pozostanie na stanowisku dyrektora Narodowego Muzeum Techniki. Jego czteroletnia kadencja rozpoczyna się 20 lipca. Mirosław Zientarzewski jest absolwentem Wydziału Historycznego Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Początko...

Ostatnie posty

Popularne kategorie