sobota, 13 lipca, 2024

Przetargi i zapytania ofertowe

Najem lokalu użytkowego

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu zaprasza do złożenia pisemnej oferty cenowej na najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Hostelu na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiuz przeznaczeniem na prowadzenie w nim...

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z usługami towarzyszącymi

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oczekuje na oferty. Przedmiotem zamówienia jest usługa dot. wykonania na podstawie wybranej pracy konkursowej Dokumentacji w zakresie niezbędnym do realizacji Inwestycji i wynikającym z przedstawionej koncepcji konkursow...

Stała bezpośrednia całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia w Muzeum Historii K...

Muzeum Historii Miasta Katowic oczekuje ofert na "Stałą (bezpośrednią) całodobową ochronę fizyczną osób i mienia na terenie obiektów MHK wraz z monitoringiem sygn. i zapewnieniem wsparcia grupy interwencyjnej oraz usługami porząd-czystoś" TERMIN SKŁAD...

DOSTAWA sprzętu komputerowego

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego: Laptop typ 1 - 65 sztStacja dokująca do laptopa typ 1 - 57 sztLaptop typ 2 ze stacją dokującą - 33 sztLaptop typ 3 ze stacją dokującą - 4 sz...

Serwisowanie i utrzymanie właściwego stanu technicznego systemu odprowadzania śc...

Zapraszamy do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.: Serwisowanie i utrzymanie właściwego stanu technicznego systemu odprowadzania ścieków z poz.320 m w, ZKWK ,,Guido" Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 1. Opis przedmiotu zamówienia:1) Zamówi...

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowi...

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości przekraczającej progi unijne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 -139 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych – zwaną dalej „ustawą Pzp” (t.j. ...

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczneg...

Przedmiotem postępowania są usługi drukowania i dostarczania do siedziby zamawiającego zleconych materiałów (49 rodzajów). Termin składania ofert 02.02.2024 r. do godz. 9.00

,,DOSTAWA monitorów obsługujących Wystawę Czasową i Wystawę Stałą w Muzeum Histo...

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego. TERMIN SKŁADANIA ofert: 2024-02-02 12:00. Adres strony internetowej prowadzonego postępowaniahttps://polin.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Ostatnie posty

Popularne kategorie