wtorek, 16 kwietnia, 2024

E-Publikacje do pobrania

Krytyczny przewodnik | inspirujący towarzysz zwiedzania

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oddaje w Wasze ręce publikację, która powstała w ramach projektu „Between Mnemosyne and Terpsychore”. Nad przygotowaniem Krytycznego przewodnika po Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie pracowano razem z muzeal...

Animacja w sieci PDF

Nowa edycja Animacji poświęcona jest projektowaniu i prowadzeniu działań edukacyjnych w sieci, dokąd przeniosły się one – w związku z epidemią COVID-19 – w 2020 roku. Część wstępna poświęcona jest omówieniu ewaluacji, czyli szacowaniu wartości,...

Animacja + Przyszłość (PDF)

Publikacja „Animacja + Przyszłość” stanowi podsumowanie XIII Ogólnopolskiej Giełdy Projektów, która była częścią Kongresu „Animacja + Przyszłość”. Spotkania animatorów kultury i edukatorów z całej Polski, forum wymiany doświadczeń, promocji dobrych prakt...

Wieś-dwór-miasteczko. Historia zapisuje – Muzeum Wsi Lubelskiej opowiada

Motywem przewodnim wydawnictwa jest prezentacja przykładów społeczo-gospodarczej koegzystencji wsi, dworów i miasteczek w okresie od uwłaszczenia chłopów w 1864 r. po ostatnie lata II Rzeczypospolitej. Kluczem do podjęcia wybranych tematów z życia społec...

SZTUKA I INSTRUMENTY ETNICZNE

Kolekcja rzeźby drewnianej Violey i Leszka Dylik - wystawa w Muzeum Powiatowym w Nysie. http://www.muzeum.nysa.pl/data/files/03_katalog_instrumenty.pdf

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Dariusz Aleksander Rymar, 31 sierpnia 1982 roku w Gorzowie Wielkopolskim, Szczecin 2022 Demonstracja z 31 sierpnia była najbardziej spektakularnym przejawem działalności opozycyjnej w okresie od wprowadzenia stanu wojennego aż do roku 1989. Z jed...

Bramy do Polski 1922

Renata Skoczek, Bramy do Polski 1922, Katowice 2022, 72 s. ISBN 978-83-8229-555-9 Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży. Katalog wystawy przygotowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach w...

Karpaty Wschodnie 1914–1915

Marek Kozubel, Karpaty Wschodnie 1914–1915, Szczecin 2022 Seria: Największe bitwy Legionów Polskich 1914–1916 Historia II Brygady Legionów Polskich, zwanej też Żelazną, łączy się nierozerwalnie ze szlakiem bojowym dwóch legionowych oddzia...

Ostatnie posty

Popularne kategorie