poniedziałek, 16 maja, 2022

Kierownik Działu Projektów w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie

Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie zatrudni pracownika na stanowisko: kierownik Działu Projektów.

Zadania:

 • kierowanie pracą zespołu Działu Projektów;
 • analiza rynku pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania z dostępnych na rynku funduszy, weryfikacja terminów i rodzajów naborów;
 • monitorowanie projektów pod kątem zgodności z dokumentacją projektową i prawem krajowym;
 • tworzenie dokumentacji aplikacyjnej, przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów (zgodnie z wytycznymi i zasadami pisania projektów) oraz ich składanie;
 • współpraca z działami merytorycznymi, głównym księgowym, działem księgowości i Działem Promocji podczas pracy nad projektem;
 • wprowadzanie zmian merytorycznych do realizowanych projektów;
 • kompleksowy nadzór nad wdrażaniem i rozliczaniem projektów, monitorowanie realizacji zakresu rzeczowego, współpraca z zespołem projektowym odpowiedzialnym za różne zakresy procesu realizacji projektu;
 • przygotowanie informacji, sprawozdań i raportów z przebiegu i realizacji projektów;
 • udział w konferencjach, spotkaniach ewaluacyjnych oraz szkoleniach realizowanych w ramach projektów;
 • kontakt z instytucjami pośredniczącymi;
 • wyszukiwanie ewentualnych partnerów do współpracy;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z projektami;
 • praca w zespołach projektowych;
 • udział w komisjach przetargowych;
 • wykonywanie poleceń i zadań zleconych przez Dyrekcję MIM.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność planowania działań z wyprzedzeniem;
 • zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywane zadania;
 • umiejętność pracy w zespole, współpracy z innymi działami, współpracy z radcą prawnym;
 • umiejętność opracowywania wniosków o dofinansowanie do różnych programów (zarówno krajowych, jak i tych z udziałem środków zagranicznych);
 • umiejętność przygotowywania wniosków o płatność;
 • umiejętność obsługi bazy SL2014;
 • umiejętność redagowania pism;
 • umiejętność zarządzania przepływem informacji i dokumentów (w tym umiejętność ich egzekwowania od podmiotów zewnętrznych zaangażowanych w realizację projektów);
 • umiejętność pisania i redagowania informacji o aktualnie koordynowanych projektach;
 • dobra znajomość obsługi programów pakietu Office (Excel, Word);
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Dokumenty należy składać do 8 grudnia 2021 r.

Pełna oferta na stronie BIP Muzeum.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze artykuły autora