niedziela, 21 lipca, 2024

Konserwator w Muzeum Zamkowym w Malborku

Muzeum Zamkowe w Malborku poszukuje pracownika do Działu Konserwacji Zamku na stanowisko: konserwator.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Zadania główne:
– prowadzenie stałego nadzoru nad stanem zachowania nieruchomych obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Zespołów Zamkowych w Malborku, w Kwidzynie oraz w Sztumie (dalej MZM);
– opracowywanie problematyki konserwatorskiej do zadań konserwatorskich, restauratorskich, budowlano–konserwatorskich i badań konserwatorskich realizowanych przez Muzeum, będących przedmiotem zamówień publicznych;
– przygotowywanie programów prac konserwatorskich prowadzonych w MZM;
– przygotowanie wniosków na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich i badań do organów administracji publicznej;
– opracowywanie opinii konserwatorskich dotyczących stanu zachowania nieruchomych obiektów zabytkowych MZM;
– sprawdzanie kosztorysów prac konserwatorskich realizowanych przez MZM, składanych przez wykonawców poszczególnych prac;
– współpraca z zespołem Działu Konserwacji Zamku w przygotowywaniu inwestycji budowlano–konserwatorskich i badań konserwatorskich na terenie zamków w Malborku, w Kwidzynie oraz w Sztumie;
– współpraca z firmami wykonującymi w MZM prace konserwatorskie i roboty budowlane;
– nadzorowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i badań konserwatorskich prowadzonych w MZM, pełnienie funkcji nadzoru konserwatorskiego;
– wykonywanie innych prac związanych z merytorycznym i organizacyjnym funkcjonowaniem Muzeum w zakresie konserwatorskim wynikającym z zarządzeń wewnętrznych, a także zleconych przez Dyrektora MZM.
2. Zadania pomocnicze:
– posługiwanie się elektronicznym obiegiem dokumentów.
3. Zadania okresowe:
– ścisła współpraca ze specjalistą do spraw zamówień publicznych w MZM oraz udział w przygotowywaniu SWZ przetargowych dla zadań budowlano–konserwatorskich realizowanych przez MZM;
– prowadzenie obowiązkowych kontroli stanu zachowania nieruchomych obiektów zabytkowych MZM;
– wykonywanie kwartalnych raportów dotyczących stanu konserwatorskiego nieruchomych obiektów zabytkowych MZM.

Wymagania:

1. Ukończone studia II stopnia lub jednolite magisterskie w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Specjalność: konserwacja i restauracja kamienia i detalu architektonicznego
2. Uprawnienia do kierowania badaniami konserwatorskimi przy zabytku nieruchomym zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: co najmniej 9-miesięczna praktyka w pracach konserwatorskich prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury
3. Udokumentowany (świadectwa pracy, referencje itd.) staż pracy min. 5 lat przy pracach konserwatorskich przy obiektach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury
4. Umiejętność prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach nieruchomych
5. Umiejętność przygotowywania programów prac konserwatorskich, opinii konserwatorskich oraz wniosków na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich i badania do organów administracji publicznej
6. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz kreatora dokumentacji konserwatorskiej
7. Bardzo dobra znajomość przepisów wynikających z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
8. Mile widziana znajomość programów kosztorysowych np. NORMA PRO, RODOS 6.0 oraz oprogramowania AutoCad

Muzeum oferuje:

1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w renomowanej państwowej instytucji kultury
2. Pakiet socjalny, w tym m.in.:
– nagrody jubileuszowe
– dofinansowanie do wypoczynku
– legitymacja pracownicza uprawniająca do darmowego wejścia do innych muzeów
– świąteczne bony podarunkowe dla dzieci
– ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach
– kasa zapomogowo-pożyczkowa
3. Możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych
4. Pełną wyzwań pracę w miejscu o wyjątkowej historii, we wnętrzach średniowiecznych zamków

Dokumenty należy składać do 31 sierpnia 2022 r.

Pełna oferta pracy na Pracuj w kulturze.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Pod naszym patronatem

Całe piękno świata

Poruszająca opowieść strażnika Metropolitan Museum of Art o sztuce i ...

Małopolski Piknik Archeologiczny

Małopolski Piknik Archeologiczny to cykliczna impreza plenerowa organizowana pr...

KAPELE I MUZYKANCI – CO W POLSKI...

ZAPRASZAMY na wystawę unikalnej kolekcji polskiej rzeźby ludowej. Muzyka towar...

Małopolski Piknik Archeologiczny

Małopolski Piknik Archeologiczny to cykliczna impreza plenerowa organizowana pr...

Biblioteka w muzeum (i nie tylko)

Moduł biblioteczny w systemie Muzeo jest dedykowany do zarządzania zbiorami ksi...