sobota, 25 czerwca, 2022

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

 Wymagane kwalifikacje:

1) wykształcenie wyższe,

2) udokumentowane: a) co najmniej 3 – letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub prowadzenie przez co najmniej 3 lata własnej działalności gospodarczej związanej z działalnością kulturalną, b)doświadczenie zawodowe w pracy związanej z działalnością kulturalną.

Wymagane umiejętności i kompetencje kandydatów:

1) doświadczenie w zarządzaniu zespołem,

2) znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem muzeum, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych, muzeów oraz przepisów prawa pracy,

3) znajomość tematyki związanej z pozyskiwaniem środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych ze źródeł pozabudżetowych.

Wymogi formalne kandydatów:

1) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

2) brak przeciwwskazań zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

3) niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, z późn. zm.).

Oferty należy składać w terminie do 7 sierpnia 2020 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

Szczegółowe informacje na stronie Urzędu Marszałkowskiego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze artykuły autora