poniedziałek, 22 kwietnia, 2024

Pracownik Działu Księgowości w Muzeum Sztuki w Łodzi

Muzeum Sztuki w Łodzi zatrudni pracownika Działu Księgowości.

Zadania:

1. Obsługa kasy głównej Muzeum.
2. Wprowadzanie do modułu Symfonia FK dokumentów zewnętrznych oraz wewnętrznych dotyczących obszaru zakupu i sprzedaży
3. Sporządzenie wydruków z modułu Symfonia FK rejestrów dotyczących zakupu i sprzedaży (krajowych i zagranicznych).
4. Współudział sporządzeniu wszystkich deklaracji podatkowych dotyczących VAT (VAT UE, VAT-7 i inne), PCC, CIT-10Z, CIT-IFTR-2 oraz CIT-IFTR 2R, PIT 4R i PIT 8R oraz wszystkich korekt złożonych deklaracji wraz z pisemnym uzasadnieniem ich dokonania z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych.
5. Dokonanie uzgodnienia kont analitycznych dotyczących obszaru zakupu i sprzedaży
6. Sporządzanie sprawozdania Rb-N, Rb-Z i Rb-Un, Rb-Uz.
7. Współudział w sporządzaniu sprawozdań zewnętrznych, opracowywaniu planów finansowych oraz innych sprawozdań i zestawień analitycznych na potrzeby wewnętrzne Kierownictwa Muzeum Sztuki w Łodzi.
8. Prowadzanie inwentaryzacji rozrachunków dotyczących należności i zobowiązań oraz podatku VAT w formie potwierdzenia sald na dzień określony w Zarządzeniu Dyrektora i zgodnie z ustawą o rachunkowości.
9. Ewidencja księgowa oraz comiesięczne uzgadnianie sald rachunków bankowych z zapisami w księgach.
10. Bieżące naliczanie podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych
11. Sporządzanie załączników do bilansu rocznego – specyfikacja sald rozrachunków z dostawcami, publiczno – prawnych pozostałych rozrachunków.
12. Udzielanie wyjaśnień działom merytorycznym w obszarze powierzonych obowiązków służbowych.
13. Współpraca z biegłym rewidentem przy badaniu sprawozdania rocznego.
14. Zastępstwo pozostałych pracowników Działu Księgowości w zakresie uzgodnionym z Głównym Księgowym

Wymagania:

1. Wykształcenie, co najmniej średnie;
2. Znajomość zagadnień z zakresu polskich przepisów tj. przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
3. Doświadczenie na podobnym stanowisku w polskich podmiotach gospodarczych, co najmniej 1,5 lata;
4. Bardzo dobra znajomość programów z pakietu Microsoft Office, w szczególności MS Excel;
5. Umiejętność obsługi, co najmniej w stopniu podstawowym programów księgowo-finansowych (w szczególności programu Symfonia mile widziana);
6. Doświadczenie w rozliczaniu dotacji celowych, w podziale na rożne źródła finansowania.
7. Obsługa komputera i urządzeń biurowych;
8. Etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
9. Obowiązkowość, rzetelność i terminowość;
10. Lojalność i odpowiedzialność;
11. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
12. Umiejętność pracy i szybkiego podejmowania decyzji w warunkach stresowych.
13. Wysoka dynamika pracy

Muzeum oferuje:

1. Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na czas określony, w perspektywie nieokreślony;
2. Możliwość pracy w ramach elastycznych godzin pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy (system czasu równoważnego);
3. Wynagrodzenie miesięczne brutto: 4700 – 4 900 PLN brutto wynagrodzenie zasadnicze (ustalane indywidualnie po przeanalizowaniu osiągnięć zawodowych kandydata). Do kwoty wynagrodzenia zasadniczego dochodzą dodatki tj. dodatek stażowy zgodnie z wysługą lat oraz dodatki przewidziane przepisami wewnętrznymi instytucji.

Dokumenty należy składać do 31 marca 2024 r. (wg Pracuj w kulturze)

Pełna oferta pracy na stronie BIP Muzeum.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Pod naszym patronatem

ŚWIAT DZIECIĘCY W RYSUNKU I GRAFICE MA...

25 kwietnia 2024 - 23 czerwca 2024 Dwór Karwacjanów Już od czwa...

GORLICKIE ULICE – 3 MAJA

Wernisaż wystawy "Gorlickie ulice - 3 Maja" odbędzie się w piątek 26 kwietnia o...

Chłop-niewolnik? Opowieść o pańszczyźn...

28 kwietnia – 10 październik 2024 r. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu R...

Miecze japońskie to nie tylko broń, al...

Miecze Japońskie. Z kolekcji gen. Sławomira Petelickiego i Polskiej Sekcji Miec...

Festyn Zielonoświątkowy – 19.05....

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaprasza n...