poniedziałek, 22 kwietnia, 2024

Przewodnik-Edukator

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy Przewodnik – Edukator w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego – oddział Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola

Zadania wykonywane na w/w stanowisku:

1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych – lekcji muzealnych, warsztatów, oprowadzania po wystawach

2. Opracowywanie ofert edukacyjnych do wystaw stałych i czasowych oraz wydarzeń okazjonalnych, opracowywanie pomocy dydaktycznych.

3. Kreowanie i realizacja oferty edukacyjnej.

4. Prowadzenie kalendarza zajęć edukacyjnych.

5. Organizowanie zajęć i projektów edukacyjnych dla różnych grup wiekowych i społecznych – szczególnie dla przedszkoli, uczniów, seniorów, rodzin i osób z niepełnosprawnościami.

6. Współpraca z instytucjami edukacyjnymi, placówkami oświatowymi, uczelniami i szkołami.

7. Włączanie się w działalność popularyzatorską i promocyjną Muzeum.

8. Współpraca z działami merytorycznymi i technicznymi Muzeum.

Wymagania:

1. Ukończone studia wyższe o profilu humanistycznym, preferowane kierunki ze specjalnością edukacyjną – historia, sztuka, kulturoznawstwo i pokrewne.

2. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla różnych grup wiekowych i społecznych w instytucjach kultury lub szkole.

3. Znajomość historii Centralnego Okręgu Przemysłowego, regionu nadsańskiego oraz ogólna wiedza historyczna, o sztuce, kulturze etc., umiejętność interpretacji tychże.

4. Znajomość zasad dydaktyki i metodyki.

5. Zdolności manualne.

6. Otwartość i łatwość nawiązywania kontaktu.

7. Samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji.

8. Odpowiedzialność i zaangażowanie.

9. Dobra organizacja pracy.

10. Kreatywność i pomysłowość.

11. Etyka zawodowa i profesjonalizm.

12. Dyspozycyjność-praca w równoważnym czasie pracy

13. Obsługa urządzeń biurowych, znajomość pakietu MS Office oraz podstawowych nowych mediów i narzędzi do komunikacji online.

Dodatkowe atuty:

1. Doświadczenie muzealne.

2. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

3. Predyspozycje artystyczne, własna twórczość artystyczna.

4. Ukończony kurs kierownika wypoczynku lub wychowawcy wypoczynku.

5.Umiejętność pisania tekstów edukacyjnych kierowanych do różnych grup wiekowych.

6. Znajomość podstaw programowych/umiejętność korzystania z podstaw programowych polskiego szkolnictwa.

7. Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi

Oferujemy:

• wymiar czasu pracy: pełny etat

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

• miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto od 4300,00 złotych.

Termin składania aplikacji: 15.02.2024 r.

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: marzec 2024 r.

Zgłoszenia proszę kierować na adres: rpac@muzeum.stalowawola.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-450Stalowa Wola Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.muzeum.stalowawola.pl).

Wymagane dokumenty:

• C.V.,

• list motywacyjny,

• kopia dyplomu,

• certyfikaty, opinie, rekomendacje,

• kopie świadectw pracy.

• oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie(zał. Nr 1)

• oświadczenie o niekaralności (zał. Nr 2)

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko przewodnik – edukator i prowadzonego przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.Podstawa prawna:pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Pod naszym patronatem

ŚWIAT DZIECIĘCY W RYSUNKU I GRAFICE MA...

25 kwietnia 2024 - 23 czerwca 2024 Dwór Karwacjanów Już od czwa...

GORLICKIE ULICE – 3 MAJA

Wernisaż wystawy "Gorlickie ulice - 3 Maja" odbędzie się w piątek 26 kwietnia o...

Chłop-niewolnik? Opowieść o pańszczyźn...

28 kwietnia – 10 październik 2024 r. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu R...

Miecze japońskie to nie tylko broń, al...

Miecze Japońskie. Z kolekcji gen. Sławomira Petelickiego i Polskiej Sekcji Miec...

Festyn Zielonoświątkowy – 19.05....

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaprasza n...