sobota, 13 lipca, 2024

Specjalista ds. dostępności w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty ds. dostępności w projekcie POPC.

Zadania:

 • Diagnozowanie barier w dostępie do publikacji i materiałów na stronie www Zachęty i powiązanych z nią portalach społecznościowych.  Dostosowywanie standardowych usług dostępności  do specyfiki oferty Zachęty oraz digitalizowanych zasobów.
 • Współpraca w zespole zajmującym się digitalizacją zbiorów i archiwaliów Zachęty na poszczególnych etapach projektu POPC, w tym na etapie budowania bazy danych na potrzeby strony www i narzędzi webowych.
 • Pomoc w prowadzeniu wewnętrznych audytów dostępności oraz szkoleń dla pracowników Zachęty w zakresie tworzenia dostępnych treści i materiałów.
 • W miarę potrzeb prowadzenie warsztatów i wywiadów środowiskowych z osobami z niepełnosprawnością.
 • Opracowywanie opisów alternatywnych do treści wizualnych i multimedialnych.
 • Nagrywanie podcastów.
 • Przygotowywanie treści do tłumaczenia na  PJM, w miarę potrzeb również samodzielne tłumaczenie krótkich treści i komunikatów w wersji na żywo i w postaci nagrań wideo.
 • Współpraca z Głuchymi pracownikami i zleceniobiorcami.
 • Inne zadania wynikające z pracy zespołu Digitalizacji w projekcie POPC realizowanym przez Zachętę.    

Wymagania niezbędne:

 • Umiejętność identyfikowania barier w dostępie do kultury, w tym kultury cyfrowej dla osób z niepełnosprawnością oraz osób zagrożonych wykluczeniem.
 • Znajomość usług dostępności, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, osób w spektrum autyzmu oraz umiejętność ich elastycznego dostosowywania do potrzeb galerii sztuki i zbiorów sztuki współczesnej.
 • Otwartość na poszukiwanie niestandardowych rozwiązań w usługach dostępności i sposobów na ich wdrożenie.
 • Doświadczenie w tworzeniu opisów alternatywnych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Dobra znajomość polskiego języka migowego, najlepiej minimum na poziomie B2.
 • Dobra znajomość  podstawowych narzędzi informatycznych w pracy biurowej.  

Doświadczenie:

 • Minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością lub na rzecz osób z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.
 • Doświadczenie w zakresie organizacji pracy grup.
 • Wykształcenie wyższe (minimum licencjat): kierunki artystyczne lub inne kierunki humanistyczne związane z obszarem kultury i dostępnością.
 • Doświadczenie w samodzielnym opracowaniu opisów alternatywnych oraz znajomość specyfiki przygotowania tekstu do przekładu na PJM.
 • Mile widziane doświadczenie w realizacji autorskich projektów dla osób z niepełnosprawnością w obszarze kultury.  

Zachęta oferuje:

 • Pracę przy digitalizacji zasobów Zachęty w związku z tworzeniem nowej strony internetowej i mobilnego narzędzia edukacyjnego, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • Możliwość rozwoju kompetencji i umiejętności w obszarze dostępności kultury oraz dostępności cyfrowej.
 • Możliwość świadczenia pracy zdalnej, z zastrzeżeniem wyznaczonych okresów pracy stacjonarnej w Warszawie, w siedzibie pracodawcy.
 • Wynagrodzenie zasadnicze 5300 zł miesięcznie plus dodatek za wysługę lat.
 • Umowa o pracę na czas określony do 31.10.2022.
 • Elastyczny czas pracy. 

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie zaangażowana w ramach projektu pt.: 
„Otwarta Zachęta. Digitalizacja i udostępnienie polskich zasobów sztuki współczesnej ze zbiorów Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki oraz budowa narzędzi informatycznych, rozwój kompetencji kadr kultury, animacja i promocja służące wykorzystaniu i przetwarzaniu cyfrowych zasobów kultury w celach edukacyjnych, naukowych i twórczych”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.”

Dokumenty należy składać do 22 lipca 2022 r.

Pełna oferta pracy na stronie Zachęty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Pod naszym patronatem

Całe piękno świata

Poruszająca opowieść strażnika Metropolitan Museum of Art o sztuce i ...

Małopolski Piknik Archeologiczny

Małopolski Piknik Archeologiczny to cykliczna impreza plenerowa organizowana pr...

KAPELE I MUZYKANCI – CO W POLSKI...

ZAPRASZAMY na wystawę unikalnej kolekcji polskiej rzeźby ludowej. Muzyka towar...

Małopolski Piknik Archeologiczny

Małopolski Piknik Archeologiczny to cykliczna impreza plenerowa organizowana pr...

Biblioteka w muzeum (i nie tylko)

Moduł biblioteczny w systemie Muzeo jest dedykowany do zarządzania zbiorami ksi...