poniedziałek, 24 czerwca, 2024

Specjalista ds. promocji i marketingu w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Specjalista ds. promocji i marketingu

Umowa w pełnym wymiarze czasu pracy.

1. Zakres obowiązków:

 • budowanie długoletniej strategii promocyjnej,
 • organizacja i utrzymywanie kontaktów z mediami oraz instytucjami i organizacjami współpracującymi z Muzeum,
 • tworzenie wizerunku Muzeum,
 • obsługa strony internetowej i serwisów społecznościowych – tworzenie i publikacja treści,
 • planowanie i realizacja działań informacyjnych oraz promocyjnych,
 • przygotowanie i realizacja kampanii promocyjnych dotyczących wydarzeń i wystaw,
 • monitorowanie skuteczności kampanii w poszczególnych kanałach,
 • poszukiwanie innych zadań, które zapewnią skuteczną promocje Muzeum.

2. Wymagania:

 • doświadczenie na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków,
 • umiejętność opracowywania i redagowania tekstów – tzw. „lekkie pióro”,
 • umiejętność i doświadczenie w obsłudze profili firmowych w mediach społecznościowych,
 • znajomość narzędzi do monitoringu działań internetowych,
 • umiejętność fotografowania, filmowania, obróbki materiałów wizualnych,
 • komunikatywność pozwalająca na nabywanie kontaktów mediami i sponsorami,
 • otwartość na zdobywanie nowych kompetencji w zakresie reklamy, public relations, promocji i sprzedaży oraz sponsoringu,
 • wysoka kultura osobista,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • prawo jazdy kategorii B.

3. Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w rozwijającej się instytucji,
 • prace na samodzielnym stanowisku na pełny etat,
 • elastyczność godzin pracy,
 • realny wpływ na kształt podejmowanych działań,
 • zaplecze technologii w zakresie produkcji fotografii, dźwięku i filmu,
 • możliwość szkoleń i rozwoju zawodowego,
 • kontakt z przyrodą,
 • mieszkanie służbowe na okres początkowy,
 • przyjazna atmosferę pracy i wsparcie naszego zespołu,
 • otwartość na Twoje pomysły.

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV) zawierający co najmniej następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie informacje o doświadczeniu zawodowym,
 • dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. rok 2019, poz. 1781),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb obecnej oraz przyszłych rekrutacji,
 • oświadczenie o zgodności informacji zawartych w załączonych dokumentach ze stanem faktycznym, można załączyć: referencje, dokumenty i dyplomy poświadczające zdobyte wykształcenie i doświadczenie

5. Miejsce i termin składania ofert: do dnia 20 grudnia 2022 r. do godz. 14:00

 • w formie pisemnej: siedziba Muzeum Archeologicznego w Biskupinie Biskupin 17, 88-410 Gąsawa
 • komplet dokumentacji w wersji elektronicznej prosimy przesłać na adres mailowy: a.wyrwas@biskupin.pl w tytule proszę wpisać „CV Promocja”. Odbiór każdego zgłoszenia będzie potwierdzany przez Muzeum poczta elektroniczną.

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia oraz niewybranie żadnego z kandydatów. Z wybranymi kandydatami będą przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie.

W przypadku przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego, będą Państwo objęci postanowieniami art. 13 RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Wypełniając wynikające stad obowiązki, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Archeologiczne w Biskupinie z siedzibą w Biskupinie 17, 88-410 Gąsawa, adres e-mail: sekretariat.muzeum@biskupin.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo24@wp.pl
 3. Przetwarzanie dokonywane jest w celu przeprowadzenia aktualnej i przyszłych rekrutacji, w oparciu o Pani/Pana zgodę, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty biorące udział w rekrutacji po stronie administratora oraz uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres aktualnej rekrutacji lub 1 roku w przypadku możliwości wykorzystania ich w przyszłych rekrutacjach.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pan/Pani również prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. W zakresie objętym przepisami określającymi wymogi zatrudnienia przetwarzanie jest niezbędne dla celów rekrutacji. W pozostałym zakresie przetwarzanie oparte jest na wyrażonej zgodzie, która może być w każdej chwili wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem uprzedniego przetwarzania. Cofnięcie zgody może jednak w określonych przypadkach oznaczać brak możliwości kontynuacji postępowania  rekrutacyjnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Pod naszym patronatem

KAPELE I MUZYKANCI – CO W POLSKI...

ZAPRASZAMY na wystawę unikalnej kolekcji polskiej rzeźby ludowej. Muzyka towar...

Małopolski Piknik Archeologiczny

Małopolski Piknik Archeologiczny to cykliczna impreza plenerowa organizowana pr...

Biblioteka w muzeum (i nie tylko)

Moduł biblioteczny w systemie Muzeo jest dedykowany do zarządzania zbiorami ksi...

Aurora w mroku

Aurora w mroku to pierwsza z serii powieści o Aurorze Scalv...

MŁODE ZAKOPANE

Przegląd zakopiańskiej sztuki współczesnej, pierwsza edycja 2024. Wernisaż -...