sobota, 13 lipca, 2024

Starszy specjalista ds. dostępności w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie poszukuje pracownika na stanowisko: starszy specjalista ds. dostępności (praca na 3/4 etatu).

Opis stanowiska pracy:

Poszukujemy osoby, która będzie koordynowała działaniami związanymi z dostępnością architektoniczną, cyfrową, informacyjno-komunikacyjną w Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Zadania:

●    przygotowanie i koordynacja wdrażania planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności w MSN, we współpracy ze wszystkimi działami MSN;
●    koordynacja planowania działań związanych z dostępnością architektoniczną, cyfrową, informacyjno-komunikacyjną oraz związanych z nimi budżetów, we współpracy z odpowiednimi działami MSN, oraz monitorowanie realizacji zadań poszczególnych działów w tym zakresie;
●    koordynacja przygotowywania sprawozdań i raportów z działań na rzecz poprawy dostępności w MSN, we współpracy z innymi działami;
●    koordynacja prac grupy zadaniowej ds. dostępności, w której skład wchodzą przedstawiciele różnych działów MSN;
●    koordynacja prac nad opracowaniem wytycznych dla MSN i rekomendacji rozwiązań w obszarze dostępności w formie wewnętrznego, jednolitego standardu instytucji, w celu ułatwienia zespołowi realizacji zadań zgodnie z ustawodawstwem;
●    wsparcie eksperckie przy pracach związanych z dostępnością wystaw czasowych i współpraca z działem produkcji;
●    planowanie zapotrzebowania oraz koordynacja szkoleń i podnoszenia kwalifikacji w zakresie dostępności i specjalistycznych umiejętności kadry MSN, we współpracy z Działem Personalnym;
●    prowadzenie szkoleń dla pracowniczek i pracowników oraz osób współpracujących z MSN w podstawowym zakresie, dotyczącym strategii i rozwiązań MSN w zakresie dostępności oraz obsługi gości z niepełnosprawnościami;
●    doradztwo i wsparcie innych działów w zakresie zlecania audytów i konsultacji, wdrażania konkretnych rozwiązań, zakupu sprzętu, narzędzi, materiałów i usług, wspomagających realizację działań z zakresu dostępności;
●    organizacja i realizacja podstawowych wewnętrznych audytów i przygotowywanie na ich podstawie informacji dotyczących dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej MSN na potrzeby komunikacji z publicznością i przygotowania informacji na stronę internetową, w tym do deklaracji dostępności;
●    koordynacja przygotowania odpowiedzi na wnioski o zapewnienie dostępności;
monitorowanie działań wynikających z zapisów Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, oraz przepisów z nimi związanych.

Wymagania:

 ● wykształcenie wyższe – dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz studia podyplomowe z zakresu specjalności zawodowej,
●    minimum 5-letnie doświadczenie w koordynowaniu projektów w instytucji kultury (w tym min. 3 lata w prowadzeniu działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami),
●    wiedza za zakresu dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, pozwalająca na koordynację procesów i monitorowanie działań w tych obszarach,
●    znajomość Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696) Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz przepisów z nimi związanych, jak również standardów dotyczących dostępności, w szczególności Standardów Dostępności dla m.st. Warszawy
●    doświadczenie we współpracy z osobami z niepełnosprawnościami,
●    znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (Upper – Intermediate),
●    znajomość narzędzi Google Workspace,
●    Wysokie kompetencje interpersonalne, kreatywność i umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

●    znajomość polskiego języka migowego

Muzeum oferuje:

●    stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
●    wewnętrzne szkolenia rozwojowe,
●    praca w prestiżowej lokalizacji w centrum Warszawy
●    dopłaty do wypoczynku z ZFŚS,
●    pakiet medyczny (pakiet podstawowy dla pracownika dofinansowany przez Pracodawcę),
●    po okresie próbnym legitymacja służbowa umożliwiająca darmowe wejścia do muzeów w Polsce,
●    zniżka w prowadzonym przez podmiot sklepie na książki i katalogi, pocztówki, plakaty do wystaw,
●    możliwość poznania ciekawych osób z obszaru kultury, sztuki i mediów,
●    panuje u nas atmosfera wzajemnego wsparcia, szczególnie podczas okresu próbnego,
●    zasady współpracy w oparciu o Porozumienie bez przemocy oraz system ewaluacji rocznej i półrocznych planów zadaniowo-rozwojowych,
●    mówimy sobie po imieniu.

Proponowane miesięczne wynagrodzenie:

●    wynagrodzenie zasadnicze 6000 złotych brutto miesięcznie (praca na 3/4 etatu),
●    dodatek stażowy (5-20% wartości wynagrodzenia zasadniczego brutto – wysokość uzależniona od udokumentowanych lat pracy na podstawie świadectw pracy).

Aplikować należy do 14 lipca 2024 r. za pomocą formularza dostępnego pod linkiem eRecruiter.

Pełna oferta pracy na stronie Muzeum.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Pod naszym patronatem

Całe piękno świata

Poruszająca opowieść strażnika Metropolitan Museum of Art o sztuce i ...

Małopolski Piknik Archeologiczny

Małopolski Piknik Archeologiczny to cykliczna impreza plenerowa organizowana pr...

KAPELE I MUZYKANCI – CO W POLSKI...

ZAPRASZAMY na wystawę unikalnej kolekcji polskiej rzeźby ludowej. Muzyka towar...

Małopolski Piknik Archeologiczny

Małopolski Piknik Archeologiczny to cykliczna impreza plenerowa organizowana pr...

Biblioteka w muzeum (i nie tylko)

Moduł biblioteczny w systemie Muzeo jest dedykowany do zarządzania zbiorami ksi...