sobota, 18 września, 2021

Zastępca kierownika Działu Inwestycji w Muzeum Getta Warszawskiego

Muzeum Getta Warszawskiego poszukuje osoby na stanowisko: zastępca kierownika Działu Inwestycji.

Zadania:

 • udział w przygotowaniu, organizacji i koordynacji procesu budowy siedziby Muzeum, w tym pozyskania nieruchomości;
 • udział w przygotowaniu, organizacji i koordynacji – w zakresie technicznym, finansowym i administracyjnym – procesu budowy wystawy stałej i wystaw czasowych;
 • udział w pracach komisji przetargowych wykonujących czynności na rzecz wyłonienia wykonawców procesu inwestycyjnego oraz pozostałych postępowaniach w zakresie bieżącej działalności Muzeum;
 • udział w czynnościach komisji odbiorowych prac i robót realizowanych na rzecz Muzeum;
 • udział w przekazywaniu w użytkowanie obiektów budowlanych po zakończonej inwestycji;
 • dokonywanie ocen stanu realizacji zadań inwestycyjnych;
 • występowanie w imieniu Muzeum z wnioskami o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę;
 • współpraca przy sporządzaniu umów i innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego oraz bieżących zadań wewnątrz Działu Inwestycji;
 • udział w prowadzeniu nadzoru inwestorskiego w zakresie prac prowadzonych przez Muzeum;
 • udział w zapewnieniu warunków technicznych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Muzeum, w tym dotyczących jego tymczasowej siedziby, utrzymania budynku Muzeum i jego otoczenia oraz siedziby tymczasowej Muzeum we właściwym stanie użytkowym i technicznym,
 • udział w przygotowywaniu projektów programów wieloletnich oraz okresowych planów pracy w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową i funkcjonowaniem Muzeum, w tym z funkcjonowaniem jego tymczasowej siedziby, a także tworzeniem warunków techniczno-organizacyjnych niezbędnych do zrealizowania wystawy stałej i wystaw czasowych;
 • udział we wdrażaniu i realizację zatwierdzonych przez Dyrektora wieloletnich oraz okresowych planów pracy w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z budową i funkcjonowaniem Muzeum, w tym jego tymczasowej siedziby, a także tworzeniem warunków techniczno-organizacyjnych niezbędnych do zrealizowania wystawy stałej i wystaw czasowych;
 • udział w przygotowywaniu projektów wszystkich wymaganych prawem sprawozdań z realizacji programów wieloletnich oraz okresowych dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych w Muzeum;
 • udział w sporządzaniu projektów planów rzeczowych, finansowych i sprawozdań oraz wniosków finansowych w zakresie zadań Działu Inwestycji;
 • udział w sporządzaniu projektów okresowych sprawozdań merytorycznych na temat realizacji zadań Działu Inwestycji.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu budownictwa, architektury lub pokrewne;
 • min. 3 lata doświadczenia zawodowego w strukturach inwestycyjnych;
 • min. 1 rok doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołem;
 • czynne doświadczenie przy analizie i weryfikacji projektów budowlanych i wykonawczych oraz preferowane; doświadczenie przy weryfikacji projektów aranżacyjnych wnętrza;
 • czynny udział w procesie inwestycyjnym po stronie Inwestora;
 • bardzo dobra znajomość procesu inwestycyjnego w zakresie: formalno-prawnym, ekonomicznym, projektowym, wykonawczym;
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu opracowywania dokumentacji projektowej oraz uzgodnień związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę i realizacji procesu budowlanego;
 • znajomość procedur przygotowania umów na roboty budowlane;
 • znajomość procedur odbiorowych wraz z przygotowaniem dokumentacji odbiorowej;
 • praktyczna znajomość metodyki prowadzenia projektów;
 • umiejętność sporządzania oraz weryfikacji kosztorysów;
 • znajomość narzędzia pakietu MS Office;
 • dobra organizacja pracy, odporność na stres, jak również umiejętność budowania zespołów;
 • kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie, odpowiedzialność i terminowość;
 • etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Mile widziane:

 • umiejętność czytania map oraz redagowania pism urzędowych;
 • znajomość zagadnień z zakresu eksploatacji obiektów budowalnych oraz instalacji wraz z uwzględnieniem energooszczędności;
 • doświadczenie przy realizacji i produkcji wystaw, ekspozycji oraz aranżacji wnętrz;
 • doświadczenie w zakresie realizacji projektów dofinansowanych ze środków krajowych i EU;
 • znajomość zagadnień związanych z obiektami zabytkowymi;
 • znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podwyższania kwalifikacji;
 • pracę w rozwijającej się instytucji;
 • pracę w małym, zaangażowanym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy.

Dokumenty należy złożyć do 17 września 2021 r.

Pełna oferta pracy na stronie Muzeum.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze artykuły autora