sobota, 13 kwietnia, 2024

Żydowski Instytut Historyczny oferuje pracę na stanowisku konserwatora_ki

Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma ogłasza nabór kandydatów do pracy w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma z siedzibą w Warszawie (00-090) przy ul. Tłomackie 3/5 (ŻIH) na stanowisko: Konserwatora/konserwatorki
Pracownia konserwacji w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma zajmuje się bieżącą konserwacją obiektów na potrzeby ŻIH. Działania te obejmują: konserwację właściwą, oprawę w passe-partout oraz montaż w odpowiednio dobraną ramę. W pracowni konserwowane są różnego typu obiekty, takie jak: dokumenty archiwalne, starodruki, grafiki, akwarele, pastele, fotografie, malarstwo olejne, rzeźby oraz rzemiosło artystyczne. Opieka nad obiektami zabytkowymi jest zadaniem odpowiedzialnym, dedykowanym zarówno współczesnym, jak i
przyszłym pokoleniom. Zbiory, którymi opiekuje się ŻIH, często są unikatowe, stąd szczególna dbałość o ich stan zachowania i warunki przechowywania.
W naszej Pracowni wykonano kompleksową konserwację dokumentów z Archiwum Ringelbluma, wpisanego od 1999 roku na listę UNESCO Pamięć Świata.
Do głównych zadań osoby na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • nadzór nad stanem zachowania i warunkami przechowywania obiektów, znajdujących się na ekspozycjach i w magazynach;
 • konserwacja muzealiów i wykonywanie stosownej dokumentacji, w tym: przygotowanie oraz opiniowanie stanu zachowania dzieł przewidzianych do wystaw i wypożyczeń;
 • opracowanie programów konserwatorskich;
 • prowadzenie prac konserwatorskich zgodnie z ustalonym harmonogramem;
 • sporządzanie dokumentacji konserwatorskich;
 • współpraca z ośrodkami akademickimi, muzeami, innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi w zakresie działalności merytorycznej.

  Szukamy osoby, która:
 • ukończyła studia na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub posiada odpowiednie doświadczenie w zakresie konserwacji;
 • zna wymogi konserwatorskie oraz zasady bezpieczeństwa i ochrony zbiorów;
 • ma zdolności w zakresie organizacji pracy i wiedzę niezbędną do przygotowania warsztatu pracy i materiałów potrzebnych do jej wykonywania;
 • jest odpowiedzialna, dokładna i sumienna.

  Dodatkowym atutem będzie:
 • znajomość zagadnień związanych ze specyfiką pracy w instytucjach kultury;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie.

  Co oferujemy:
 • pracę w najstarszej publicznej instytucji żydowskiej w Polsce;
 • stabilne zatrudnienie tj. w oparciu o umowę o pracę;
 • poszerzenie wiedzy nt. kultury i historii Żydów w Polsce;
 • dogodną lokalizację w centrum Warszawy.
  Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  Wynagrodzenie: od 4500 do 5000 złotych brutto
  Miejsce pracy: w siedzibie ŻIH
  Rekrutacja: proces dwuetapowy. Etap pierwszy – przesłanie CV, listu motywacyjnego z załączoną Zgodą na przetwarzanie danych osobowych i ocena formalna złożonych aplikacji. Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, czyli rozmowie kwalifikacyjnej w siedzibie ŻIH.

  Dokumenty prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@jhi.pl do 09.02.2024 r. Planowany czas rozpoczęcia: od zraz. W tytule wiadomości prosimy podać „Rekrutacja – Konserwacja”.
  Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z kandydatkami/kandydatami wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji do dnia 14.02.2024 r.

  Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Żydowski Instytut Historyczny im E. Ringelbluma w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy w ŻIH. Jestem świadoma/y posiadania prawa do cofnięcia udzielonej zgody, dostępu do moich danych i ich poprawiania”.
  Z postępowania zostaną wyłączone osoby nie spełniające przedstawionych wymagań. ŻIH zastrzega sobie prawo odwołania procesu rekrutacji bez podania przyczyny.

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma z siedzibą w Warszawie (00-090) przy ul. Tłomackie 3/5 (ŻIH).
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
  a. e-mail: iodo@jhi.pl
  b. listownie pod adresem pocztowym ŻIH
 3. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu rekrutacji pracownika na stanowisko
  Konserwator/konserwatorka.
 4. Jakie dane przetwarzamy:
  a. Imię i nazwisko
  b. Data urodzenia
  c. Dane kontaktowe
  d. Wykształcenie
  e. Kwalifikacje zawodowe
  f. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 5. Jak wykorzystujemy dane osobowe?
  a. Do weryfikacji danych kandydata z przedstawionymi wymaganiami.
  b. Do przedstawienia wybranych aplikacji Dyrekcji Instytutu.
  c. Do kontaktu z wybranymi kandydatami.
  d. Do przygotowania dokumentów związanych z realizacją zatrudnienia dla wybranych kandydatów.
 6. Dane osobowe przechowujemy przez okres zgodny z przepisami prawa archiwalnego.
 7. Przetwarzamy dane na podstawie zgody.
 8. Nie sprzedajemy danych osobowych.
 9. Nie przekazujemy danych kandydatów do pracy innym instytucjom ani osobom prywatnym.
 10. Każda osoba ma prawo do dostępu do swoich danych. Każda osoba ma prawo do sprostowania swoich danych. Każda osoba ma prawo do usunięcia swoich danych. Każda osoba ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych. Każda osoba ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Każda osoba ma prawo do wycofania zgody na
  przetwarzanie danych.
  Aby skorzystać ze swoich praw, należy skontaktować się z ŻIH lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w ŻIH.
  Każda osoba ma także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Pod naszym patronatem

Rijksmuseum w Amsterdamie

Kolejny świetnie wydany album pod naszym patronatem! Cieszymy się i polecamy! ...

Wiosna Jazzowa Zakopane 2024

PROLOGAMI MUZYCZNYMI W KLUBOKAWIARNI STACJI KULTURA W ZAKOPANEM ZAPRASZAMY NA J...

Prolog United Europe Jazz Festiwal ...

Miasto Zakopane oraz Zakopiańskie Centrum Kultury serdecznie zapraszają do Klub...

ŁEMKOWSKO – POGÓRZAŃSKI JARMARK ...

Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach - oddział Zagroda Maziarska ...

Jarmark Wielkanocny w podpoznańskim Mu...

Wraz z nadejściem wiosny Muzeum Narodowe Rolnictwa zaprasza do Szreniawy (gmina...