niedziela, 7 sierpnia, 2022

Adiunkt w Galerii-Pracowni T. Kantora w Krakowie

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko: adiunkt w Dziale Zbiorów i Wystaw w Galerii-Pracowni Tadeusza Kantora.

 • Forma zatrudnienia umowa o pracę
 • Wymiar czasu pracy: ¾ etatu
 • Norma czasu pracy: w oparciu o harmonogram (obowiązkowo od poniedziałku do środy w godzinach 11-18)
 • Stanowisko: adiunkt w Galerii-Pracowni Tadeusza Kantora
 • Miejsce wykonywania pracy: Galeria-Pracownia Tadeusza Kantora, ul. Sienna 7/5, Kraków
 • Wynagrodzenie zasadnicze w przedziale: 2.500 – 3.240 zł. brutto + dodatek stażowy za wysługę lat

Zadania:

Opieka nad zbiorami i działalność merytoryczna Galerii-Pracowni Tadeusza Kantora:

 • odpowiedzialność materialna za zbiory i wyposażenie,
 • naukowe opracowywanie zbiorów, ich katalogowanie oraz właściwe przechowywanie wg zasad obowiązujących w Muzeum,
 • wprowadzanie eksponatów do programu Muzeo oraz obsługa tego programu,
 • współpraca przy nanoszeniu numerów inwentarzowych na obiekty w konsultacji z konserwatorem oraz z inwentaryzatorem,
 • stałe monitorowanie stanów zachowania obiektów oraz warunków mikroklimatycznych w miejscach ich przechowywania,
 • udział w skontrowaniu zbiorów,
 • poszukiwanie rozwiązań dla polepszenia ochrony zbiorów, remontu w Galerii-Pracowni (poszukiwanie źródeł finansowania, pisanie wniosków, realizacja, rozliczanie),
 • współpraca przy wypożyczeniach i wewnętrznym ruchu obiektów ze zbiorów znajdujących się w Galerii-Pracowni,
 • współpraca przy tworzeniu programu Galerii-Pracowni,
 • koordynowanie wystaw i wydarzeń we współpracy z kuratorami wystaw i wydarzeń,
 • współpraca przy tworzeniu Biuletynu wewnętrznego Cricoteki,
 • składanie Kierownikowi Muzeum propozycji wystaw i wydarzeń towarzyszących we współpracy z Działem Zbiorów i Wystaw oraz Działem Archiwum i Zbiorów Bibliotecznych Muzeum Tadeusza Kantora oraz z Działem Upowszechniania i Wydarzeń.

Inne zadania:

 • opracowanie sprawozdań z działalności Galerii-Pracowni oraz monitorowanie założonych wskaźników,
 • budżetowanie i realizacja budżetu Galerii-Pracowni,
 • wnioskowanie o zakupy związane z funkcjonowaniem miejsca i jego wyposażeniem w konsultacji z Kierownikiem Muzeum,
 • udzielanie informacji merytorycznych na temat Galerii-Pracowni, oprowadzanie zwiedzających, prowadzenie wykładów, warsztatów, raportowanie frekwencji,
 • współpraca przy prowadzeniu różnych form działalności edukacyjnej we współpracy z Działem Upowszechniania i Wydarzeń,
 • udział w inwentaryzacjach wyposażenia Galerii-Pracowni,
 • tworzenie utworów w rozumieniu prawa autorskiego,
 • sporządzanie informacji do sprawozdań, planów półrocznych i rocznych Galerii-Pracowni,
 • sprzedaż wydawnictw Cricoteki, w tym obsługa kasy fiskalnej i terminala płatniczego.

Wymagania niezbędne:

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich związanych z zakresem gromadzonych w Muzeum zbiorów,
 • znajomość zagadnień związanych z ekspozycją muzealną, zbiorami, wystawami w tym planowania i rozliczania kosztów oraz budżetowania, a także procesu planowania i ewaluacji zadań,
 • znajomość ustawy o muzeach z 21 listopada 1996 r., deklaracji ICOM, procedur związanych z opieką nad kolekcją muzealną rekomendowanych przez NIMOZ oraz przepisów pokrewnych,
 • znajomość zarządzania projektami,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • zainteresowanie  szeroko pojętą kulturą.  
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne,
 • wysoka kultura osobista,
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętności samodzielnego zarządzania projektami,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań. 

Mile widziane:

 • staż pracy w muzeum lub innej instytucji kultury posiadającej kolekcję,
 • biegła obsługa komputera: pakiet Office (z uwzględnieniem Excel),
 • znajomość programów bazodanowych do ewidencji muzealiów,
 • umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących specyfikę pracy na zajmowanym stanowisku,
 • umiejętność pisania i redagowania testów.

Dokumenty należy składać do 14 sierpnia 2022 r.

Pełna oferta pracy na stronie BIP CRICOTEKI.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze artykuły autora