czwartek, 13 czerwca, 2024

Główny Specjalista ds. technicznych w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie poszukuje pracownika na stanowisko: główny specjalista ds. technicznych.

Zadania:

• opracowywanie rocznych harmonogramów w zakresie konserwacji, remontów, przeglądów instalacji/systemów/urządzeń (PPM) w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, warunki gwarancyjne, dokumentację techniczno-ruchową (DTR), dobrą praktykę oraz w oparciu o analizę sprawności technicznej, urządzeń, instalacji, itp.,
• prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów należących do Muzeum oraz wszystkich maszyn, urządzeń i instalacji,
• bieżąca kontrola stanu technicznego nieruchomości należących do Muzeum, maszyn, instalacji oraz urządzeń, koordynacja działań serwisowych związanych konserwacją maszyn, instalacji i urządzeń w tym m.in. HVAC, instalacji wod-kan (hydraulika), instalacji elektrycznych, p.poż, mechaniki,
• diagnostyka i analiza usterek oraz awarii w obiektach Muzeum,
• działania prewencyjne dotyczące funkcjonowania maszyn, urządzeń i instalacji w oparciu o przeglądy i zalecenia z nich wynikające,
• planowanie dostaw oraz zapewnienie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do maszyn, urządzeń i instalacji w celu utrzymania ich w stałym ruchu,
• współpraca z serwisem, lub zewnętrznymi firmami serwisowymi, w tym prowadzenie pełnej dokumentacji z podejmowanych czynności serwisowych, naprawczych itp.,
• nadzór nad pracą systemów BMS, KD (kontroli dostępu), CCTV (monitoringu wizyjnego), SSWiN (systemu sygnalizacji włamań i napadu), SSP (systemy sygnalizacji pożaru), DSO (dźwiękowy system ostrzegania) oraz innych instalacji i urządzeń występujących na obiektach MSN,
• nadzór nad firmą zewnętrzną świadczącą usługę utrzymania technicznego nowej siedziby Muzeum,
• nadzór nad umowami gwarancyjnymi nowej siedziby Muzeum oraz nad procesem usuwania usterek w ramach udzielonych gwarancji,
• tworzenie, modyfikacja i utrzymanie dokumentacji technicznej maszyn, instalacji oraz urządzeń oraz opracowanie w tym zakresie niezbędnych procedur budynkowych dla Muzeum,
• nadzór i dbałość o kompletność dokumentacji wykonawczej i powykonawczej budynków Muzeum, maszyn, instalacji oraz urządzeń,
• przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia do przetargów w zakresie wyboru wykonawcy świadczącego usługi utrzymania technicznego obiektu, prewencji przeciwpożarowej oraz innych związanych z technicznym utrzymaniem obiektu,
• przygotowywanie raportów i zestawień z prowadzonych czynności

Wymagania:

• opracowywanie rocznych harmonogramów w zakresie konserwacji, remontów, przeglądów instalacji/systemów/urządzeń (PPM) w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, warunki gwarancyjne, dokumentację techniczno-ruchową (DTR), dobrą praktykę oraz w oparciu o analizę sprawności technicznej, urządzeń, instalacji, itp.,
• prowadzenie dokumentacji technicznej obiektów należących do Muzeum oraz wszystkich maszyn, urządzeń i instalacji,
• bieżąca kontrola stanu technicznego nieruchomości należących do Muzeum, maszyn, instalacji oraz urządzeń, koordynacja działań serwisowych związanych konserwacją maszyn, instalacji i urządzeń w tym m.in. HVAC, instalacji wod-kan (hydraulika), instalacji elektrycznych, p.poż, mechaniki,
• diagnostyka i analiza usterek oraz awarii w obiektach Muzeum,
• działania prewencyjne dotyczące funkcjonowania maszyn, urządzeń i instalacji w oparciu o przeglądy i zalecenia z nich wynikające,
• planowanie dostaw oraz zapewnienie części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do maszyn, urządzeń i instalacji w celu utrzymania ich w stałym ruchu,
• współpraca z serwisem, lub zewnętrznymi firmami serwisowymi, w tym prowadzenie pełnej dokumentacji z podejmowanych czynności serwisowych, naprawczych itp.,
• nadzór nad pracą systemów BMS, KD (kontroli dostępu), CCTV (monitoringu wizyjnego), SSWiN (systemu sygnalizacji włamań i napadu), SSP (systemy sygnalizacji pożaru), DSO (dźwiękowy system ostrzegania) oraz innych instalacji i urządzeń występujących na obiektach MSN,
• nadzór nad firmą zewnętrzną świadczącą usługę utrzymania technicznego nowej siedziby Muzeum,
• nadzór nad umowami gwarancyjnymi nowej siedziby Muzeum oraz nad procesem usuwania usterek w ramach udzielonych gwarancji,
• tworzenie, modyfikacja i utrzymanie dokumentacji technicznej maszyn, instalacji oraz urządzeń oraz opracowanie w tym zakresie niezbędnych procedur budynkowych dla Muzeum,
• nadzór i dbałość o kompletność dokumentacji wykonawczej i powykonawczej budynków Muzeum, maszyn, instalacji oraz urządzeń,
• przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia do przetargów w zakresie wyboru wykonawcy świadczącego usługi utrzymania technicznego obiektu, prewencji przeciwpożarowej oraz innych związanych z technicznym utrzymaniem obiektu,
• przygotowywanie raportów i zestawień z prowadzonych czynności

Kompetencje miękkie:

• samodzielność w działaniu,
• wysoka kultura osobista,
• łatwość w budowaniu pozytywnych relacji w zespole,
• dokładność.

Mile widziane:

• doświadczenie zawodowe w pracy w branży budowlanej,
• doświadczenie w koordynacji prac związanych z infrastrukturą techniczną i eksploatacją budynków.

Wynagrodzenie brutto: 8 500 – 9 000 PLN.

Pełna oferta pracy na stronie Muzeum.

Aplikować należy za pomocą formularza eRecruiter do 29 maja 2024 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Pod naszym patronatem

KAPELE I MUZYKANCI – CO W POLSKI...

ZAPRASZAMY na wystawę unikalnej kolekcji polskiej rzeźby ludowej. Muzyka towar...

Małopolski Piknik Archeologiczny

Małopolski Piknik Archeologiczny to cykliczna impreza plenerowa organizowana pr...

Biblioteka w muzeum (i nie tylko)

Moduł biblioteczny w systemie Muzeo jest dedykowany do zarządzania zbiorami ksi...

Aurora w mroku

Aurora w mroku to pierwsza z serii powieści o Aurorze Scalv...

MŁODE ZAKOPANE

Przegląd zakopiańskiej sztuki współczesnej, pierwsza edycja 2024. Wernisaż -...