sobota, 13 lipca, 2024

Zielarstwo i ziołolecznictwo. Przeszłość – teraźniejszość

Powstanie zielarstwa i ziołolecznictwa wiązało się z pierwszymi praktykami leczniczymi podejmowanymi jeszcze w okresie prehistorycznym. Wiedza i praktyka w zakresie sposobów pozyskiwania i przechowywania surowców roślinnych poprzedzała zawsze zastosowanie pochodzących z nich leków oraz próby zrozumienia mechanizmów ich działania. Lekarstwa takie stanowiły jeden z filarów dawnych praktyk terapeutycznych. W XIX wieku, dzięki postępom fitochemii, wyodrębniono alkaloidy i opisano ich działanie. Opracowano i upowszechniono przy tym także techniki syntezy chemicznej, co zapoczątkowało odwrót od leków roślinnych. Doświadczenia I wojny światowej – deficyt surowców syntetycznych oraz możliwości nowoczesnego rolnictwa sprawiły jednak, że w następnych dekadach nastąpił intensywny rozwój zielarstwa i ziołolecznictwa, który trwa do dziś. Obecnie oba te obszary są przedmiotem badań naukowych i studiów uniwersyteckich. Interesują się nimi zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy; przedstawiciele biomedycyny oraz zwolennicy terapii alternatywnych.
Obszerny, ponadczasowy i wielopłaszczyznowy temat zielarstwa i ziołolecznictwa pozostaje zagadnieniem niewyczerpanym przez naukę. Jego złożoność wymaga przy tym interdyscyplinarnego podejścia łączącego perspektywę historyczną ze spojrzeniem współczesnym. Celem seminarium jest więc próba przedstawienia aktualnych badań prowadzonych w następujących obszarach:
− Rozwój standardów zielarskich
− Ewolucja metod pozyskiwania surowców i wytwarzania leków roślinnych
− Rośliny w etnofarmacji (lecznictwie ludowym)
− Ewolucja postaci i sposobów zażywania leków roślinnych
− Leki roślinne w dawnym dyskursie medycznym
− Współczesna fitoterapia
− Rola surowców roślinnych w gospodarce, polityce i życiu społecznym
− Zielarstwo i ziołolecznictwo a odkrycia geograficzne
− Surowce roślinne i fitoterapia w dyskursie prawnym
− Zielarstwo i ziołolecznictwo w sztuce i literaturze
− Zielarstwo i ziołolecznictwo – kultura – popkultura
− Surowce i leki roślinne a terapie alternatywne
Jesteśmy też otwarci na referaty wykraczające poza sugerowane ramy, związane z tematem seminarium.
Nie ograniczamy również zasięgu geograficznego ani zakresu chronologicznego podejmowanych zagadnień.
Do udziału w seminarium zapraszamy wszystkich badaczy zainteresowanych jego tematyką.

Czas na wygłoszenie referatu będzie wynosił 20 minut.
Prosimy o wysyłanie zgłoszeń, nie później niż do 1 października 2023 r., na adres: sem.historii.farmacji@wp.pl. Abstrakt powinien zawierać od 1000 do 1500 znaków ze spacjami.


Opłata konferencyjna wynosi 410 zł dla pracowników naukowych,
360 zł dla uczestników studiów doktoranckich oraz 210 zł dla studentów.
Opłata obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe oraz opublikowanie wygłoszonego referatu w recenzowanej pracy zbiorowej – IV tomie serii wydawniczej pt. Studia nad dziejami farmacji (20 punktów MNiSW).
Zaznaczamy, że do druku będą skierowane tylko te prace, które uzyskają pozytywną opinię recenzentów i redaktorów.
Koszty noclegu oraz wyżywienia pozostają we własnym zakresie uczestników. Organizatorzy seminarium mogą pomóc w znalezieniu zakwaterowania.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: sem.historii.farmacji@wp.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Pod naszym patronatem

Całe piękno świata

Poruszająca opowieść strażnika Metropolitan Museum of Art o sztuce i ...

Małopolski Piknik Archeologiczny

Małopolski Piknik Archeologiczny to cykliczna impreza plenerowa organizowana pr...

KAPELE I MUZYKANCI – CO W POLSKI...

ZAPRASZAMY na wystawę unikalnej kolekcji polskiej rzeźby ludowej. Muzyka towar...

Małopolski Piknik Archeologiczny

Małopolski Piknik Archeologiczny to cykliczna impreza plenerowa organizowana pr...

Biblioteka w muzeum (i nie tylko)

Moduł biblioteczny w systemie Muzeo jest dedykowany do zarządzania zbiorami ksi...