piątek, 7 października, 2022

Kurator Oddziału Sztuki Nowoczesnej w Muzeum Narodowym w Gdańsku

Muzeum Narodowe w Gdańsku zatrudni na stanowisko: Kurator Oddziału Sztuki Nowoczesnej.

Do zadań Oddziału należy w szczególności:

 • pozyskiwanie, gromadzenie, inwentaryzowanie, opracowywanie naukowe oraz
 • eksponowanie muzealiów z zakresu sztuki nowoczesnej, w tym z zakresu nowych mediów;
 • sprawowanie opieki nad zgromadzonymi w Oddziale muzealiami;
 • prowadzenie działalności wystawienniczej;
 • prowadzenie badań naukowych związanych z zakresem zbiorów;
 • opracowywanie i publikowanie wyników badań;
 • przygotowywanie artykułów naukowych oraz udział w programach naukowych;
 • organizacja i uczestnictwo w konferencjach i sesjach naukowych;
 • opracowywanie do publikacji katalogów wystaw i zbiorów własnych;
 • przeprowadzanie kwerend na potrzeby własne i udzielanie odpowiedzi na kwerendy
 • kierowane do Oddziału;
 • sporządzanie opinii dotyczących możliwości wypożyczeń muzealiów zgodnie z
 • planami Muzeum dla placówek o podobnych celach działania;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum;
 • sporządzanie planów, sprawozdań, informacji i wniosków z działalności Oddziału;
 • przestrzeganie przepisów kancelaryjno-archiwalnych, szczególnie w zakresie przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum zakładowego.

Do zadań Kuratora Oddziału należy w szczególności:

 • organizacja pracy podległej komórki i efektywne kierowanie jej działalnością;
 • określanie zakresu zadań, uprawnień i obowiązków poszczególnych pracowników;
 • nadzór i kontrola nad działalnością podległej komórki organizacyjnej;
 • dbałość o właściwe kompetencje pracowników i ich przygotowanie do pracy;
 • motywowanie i ocena pracowników podległej komórki organizacyjnej;
 • bieżące rozwiązywanie problemów pojawiających się w działalności podległej
 • komórki organizacyjnej;
 • wprowadzanie rozwiązań usprawniających działalność podległej komórki organizacyjnej;
 • planowanie działalności podległej komórki organizacyjnej oraz jej budżetu zadaniowego;
 • racjonalne gospodarowanie budżetem podległej komórki organizacyjnej;
 • współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie niezbędnym do realizacji zadań własnych podległej komórki organizacyjnej;
 • nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów prawa pracy, w tym dyscypliny czasu pracy oraz przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 • rozliczanie czasu pracy podległych pracowników zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i okresami rozliczeniowymi i współpraca w tym zakresie z Działem Kadr.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe na poziomie magisterskim o profilu humanistycznym
  (preferowana historia sztuki) lub artystycznym;
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie działalności muzealniczej, wystawienniczej lub badawczej związanej ze sztuką nowoczesną i/lub współczesną;
 • udokumentowane doświadczenie w kierowaniu zespołami pracowniczymi.

Muzeum oferuje:

 • ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Dokumenty należy złożyć do 20 czerwca 2021 r.

Pełna oferta pracy na stronie BIP Muzeum.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze artykuły autora