czwartek, 8 czerwca, 2023

Kustosz w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce zatrudni pracownika za stanowisku: kustosz w Dziale Zbiorów Dawnych.

Zadania to m.in.:

 • naukowe opracowanie zbiorów, prowadzenie prac badawczych i dokumentacyjnych;
 • inwentaryzacja i katalogowanie zbiorów;
 • wykonywanie wszelkich czynności wynikających z ruchu muzealiów;
 • opieka merytoryczna nad powierzonymi obiektami, ekspozycjami, magazynami i znajdującymi się tam muzealiami (w tym nadzór nad stanem zachowania i prawidłowym zabezpieczeniem zbiorów we współpracy z innymi działami Muzeum);
 • inicjowanie i organizacja wystaw czasowych w zakresie zgodnym z działalnością Muzeum;
 • inicjowanie i organizowanie wykładów, spotkań, odczytów, sesji itp. we współpracy z innymi pracownikami merytorycznymi oraz działem edukacji, informacji muzealnej i wydawnictw (w siedzibie Muzeum oraz poza nim);
 • inicjowanie i udział w przygotowywaniu publikacji naukowych i popularnonaukowych;
 • współpraca merytoryczna z muzeami i innymi instytucjami oraz osobami prywatnymi.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe: historia sztuki (co najmniej dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich);
 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych związanych z zakresem gromadzonych w Muzeum zbiorów lub dorobek zawodowy w zakresie działalności muzealniczej;
 • co najmniej 2-letni staż pracy w muzeach lub w podmiotach znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmiotach, które prowadzą działalność muzealniczą;
 • umiejętność obsługi komputera (bardzo dobra znajomość pakietu MS Office);
 • znajomość języków obcych (preferowany język angielski na poziomie min. B2).

Mile widziane:

 • dokładność, rzetelność, punktualność, dyspozycyjność, staranność, efektywność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
 • umiejętność pracy w zespole (otwartość, komunikatywność, pozytywne nastawienie);
 • autorstwo, współautorstwo oraz redakcja publikacji naukowych i popularnonaukowych;
 • autorstwo lub współautorstwo projektów wystawienniczych (lub kierowanie tymi projektami albo inne formy udziału w tych projektach);
 • umiejętność przekazywania swojej wiedzy w mowie i piśmie;
 • umiejętność budowania relacji z podmiotami zewnętrznymi.

Muzeum oferuje:

 • ciekawą pracę w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym;
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, możliwość dalszego rozwoju zawodowego.

Dokumenty należy składać do 14 grudnia 2021 r.

Pełna oferta pracy na stronie Muzeum.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze artykuły autora